Advokatresultatsak 2022 illustrasjon 202
VEKST: Nesten alle de 15 største advokatselskapene på Nordvestlandet økte inntektene fra 2021 til 2022. Størst vekst hadde Judica (innfelt) med 25 prosent. Ingvild Vartdal (innfelt) er daglig leder i Adviso og Finn Lervik (innfelt) i Øverbø Gjørtz.
Nytt

Ny vekst for advokatene

De 15 største advokatene på Nordvestlandet øker omsetningen med mer enn 21 millioner på ett år.

Linn Antonie Vårdal Solheim
19.05.2023

Inntektsveksten for advokatene på Nordvestlandet skjøt ny fart i fjor. De 15 største advokatselskapene økte inntektene med 12 prosent fra 2021 til 2022.

Veksten drives av økte krav til rapportering og regelkontroll, og at det lokale næringslivet i større grad velger lokal juridisk kompetanse, i følge bransjen selv.

Verdifull lokalkompetanse
Ålesundsfirmaet Adviso driver utelukkende med forretningsjus, og økte i likhet med mange av konkurrentene omsetningen i fjor.

Ingvild Vartdal er advokat og daglig leder i Adviso, og forteller at årsakene bak økningen er sammensatt, og kan forklares av en rekke faktorer.

- Vi har opplevd en generell økning i etterspørselen, og registrerer at vi øker omsetningen på stadig flere fagområder, men også geografisk. Dette gjelder både viktige områder som transaksjoner og tvist, så vel som generell forretningsjuridisk rådgivning. Vi opplever at kundene ser viktigheten av et sterkt juridisk miljø med kjennskap til lokale forhold, sier Vartdal.

Adviso Kristine Grung Ingvild Vartdal Martin Olsen Høye Runar nordby Johnsen Birgitte Vaagen Rekdal foto marius 11
ADVISO: Noen av de ansatte i Ålesund-firmaet samlet: Kristine Grung (f.v.), Ingvild Vartdal, Martin Olsen Høye, Runar Nordby Johnsen, Birgitte Vaagen Rekdal (framme) Foto: Marius Rosbach

Høy aktivitet i næringslivet
Både politikere og næringslivet selv melder om høy aktivitet og sysselsetting i regionen, og i møte med endringer i lovverk og rammevilkår for næringslivet har flere bedrifter behov for juridisk bistand.

- Aktiviteten i næringslivet medfører også økt etterspørsel i forbindelse med kontrakter. Mange av kundene våre må i tiden fremover bruke mye tid og ressurser på blant annet bærekraftsrapportering og å tilpasse seg de kravene som blir stilt til næringslivet gjennom åpenhetsloven. I tillegg ser vi en økning i antall rettstvister der også tvistebeløpet ofte er vesentlig. Dette er en trend vi ser bakover i tid også. I 2022 så vi en økning i antallet tvister som gikk til rettssak i regionen, forteller Vartdal.

Åpenhetsloven trådte i kraft sommeren 2022, og stiller krav til innsyn i hvordan næringslivet jobber med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Øverbø Gjørtz skal ansette flere
Også i fjor var Øverbø Gjørtz det klart største advokatfirmaet på Nordvestlandet, og økte inntektene med over 5,5 millioner kroner sammenlignet med året før.

Managing partner i Øverbø Gjørtz, Finn Lervik, forteller at dette er en utvikling de har jobbet målrettet for å nå.

- Vi hadde en målsetning om å øke omsetningen med 10 prosent i 2022, et mål vi klarte. Dette skyldes i stor grad to faktorer, stabil bemanning, og god tilgang på saker, spesielt transaksjoner med større volum. Det var en del av dem i fjor, forteller Lervik.

I Øverbø Gjørtz tror de ikke toppen er nådd ennå, og firmaet har planene klare for videre vekst.

- Vi har ambisjoner om å øke omsetningen også i 2023, og planlegger å ansette opptil fire stykker på de ulike lokasjonene våre, sier Finn Lervik.

Spesialisering og spisskompetanse
Næringslivet på Nordvestlandet blir stadig mer mangfoldig og sammensatt, og advokatfirmaene kan skilte med en svært variert klientportefølje med et økende behov for juridisk ekspertise.

- En av styrkene våre er at vi er lokale, men såpass store at vi har mulighet til å la våre advokater bli spesialister med spisskompetanse på smale fagområder. Dette gjør oss godt rustet for å konkurrere med de større firmaene i Oslo og Bergen, forteller Lervik.

Flere søker seg til regionen
Tilgangen på kompetent arbeidskraft står høyt på dagsordenen, og rekrutteringsarbeid og talentutvikling er noe som arbeides mye med.

- Vi har en fast traineeordning for studenter underveis i utdanningen sin, og der har vi fortløpende nye studenter som kommer til oss. Tidligere kom nesten alle fra vår region, men i den siste tiden har vi hatt en økning i søkere og traineer uten tilknytning til Sunnmøre eller Ålesund, forteller Ingvild Vartdal fra Adviso.

For Øverbø Gjørtz er det et uttalt mål å være en attraktiv arbeidsplass for de advokatene som ønsker å flytte tilbake til regionen.

- Det er mye dialekt ute og går, og vi ser at søkerne våre i all hovedsak har lokale bånd. Alle er velkomne, ler Finn Lervik fra Øverbø Gjørtz.

Oppsving for advokatene
15 største advokatselskapene på Nordvestlandet
Tall i mill. kroner
Driftsinntekt Res. før skatt
2022 2021 2022 2021
ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ AS 61,90 56,29 0,01 0,02
ADVOKATFIRMAET JUDICIA DA 35,10 28,10 20,62 17,19
ADVISO ADVOKATFIRMA AS 29,20 26,71 5,74 6,36
LARHAMMER AARSETH ADVOKATFIRMA AS 11,07 9,64 0,00 0,00
ADVOKATFIRMAET ANGELSHAUG & CO AS 9,79 9,04 0,06 0,24
ADVOKATFIRMAET ENGELSEN DA 8,92 7,41 2,00 1,28
ADVOCATOR ADVOKATFIRMA AS 8,05 9,01 -1,02 1,02
ADVOKAT ERIK WOLD 6,04 6,26 4,14 4,21
ADVOKATFIRMAET SPORSHEIM AS 5,53 5,32 0,11 0,81
ADVOKATFIRMAET LUNDBERG OG LANGVA AS 4,90 4,36 0,75 1,40
ADVOKATENE HOVDE MNA AS 3,63 3,42 0,63 0,13
ADVOKAT TARJEI AASEN AS 3,45 2,67 0,35 0,21
ADVOKAT THORE HEGGEN AS 3,42 3,05 1,70 1,41
ADVOKAT JØRUND KNARDAL AS 3,36 2,78 1,26 0,36
ADVOKAT AXEL LANGE AS 3,08 2,30 0,34 -0,08
SUM 197,43 176,36 36,69 34,54

Publisert: 19.05.2023 10:23

Sist oppdatert: 22.05.2023 08:19