Ivar Driveklepp Tussa IKT fot ogne
AUKA ETTERSPURNAD: Tussa IKT-direktør Ivar Driveklepp fortel at dei opplever auka etterspurnad kring ti-sikkerheit frå næringslivet. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Opplever fleire dataangrep enn tidlegare

- Det kan vere målretta, eller heilt tilfeldig kva bedrifter som blir råka, seier Tussa IKT-sjefen etter angrep mot server.

Marius Rosbach
21.03.2023

I løpet av den siste veka har ein kunde med server hos Tussa blitt utsett for dataangrep, som førte til at heimesidene til fleire bedrifter gjekk «av lufta».

Larsnes Mek. Verksted i Sande er mellom bedriftene som er råka.

Administrerande direktør Ivar Driveklepp i Tussa IKT fortel at metoden denne gongen var ei sokalla d-dos-angrep. Det blir utført ved at ein aktør sender store mengder trafikk til eksempel til ei heimeside.

- Det kan vere målretta, eller heilt tilfeldig kva bedrifter som blir råka, seier Driveklepp.

- I kvar grad opplever dokke meir dataangrep enn tidlegare?

- Det er ingen tvil om at det skjer meir enn før. Det har vore litt i bølgjer, men spesielt siste halvåret har det vore meir av denne type angrep, seier Driveklepp.

Tussa merkar at it-tryggleik har kome høgare på dagsorden for bedrifter også på Nordvestlandet.

- Vi får fleire og fleire etterspurnader frå kundar som ønsker å kjøpe meir beskyttelse for it-systema sine. Vi seljer heilt klart meir av desse tenestene, seier Driveklepp.

Unngjekk større skade
Det er ikkje kjent kva for aktør som stod bak angrepet mot Tussa-serveren. Kunden som blei angripe var nøydt til å sette opp ein ny server i etterkant, men elles fekk ikkje angrepet større konsekvensar.

Driveklepp fortel at det kan vere ein risiko undervegs, men at dei avverja angrepet før det skjedde større skade.

- Vår første oppgåve i ein slik situasjon er å stoppe angrepet. Neste mål er å få opp tenestane til kunde, legg Driveklepp til.

Kongsberg Maritime: «Jamn auke»
NETT NO omtala nyleg at Kongsberg Maritime har opplevd ei «jamn auke over tid» med dataangrep.

Den maritime utstyrsleverandøren har merka fleire tilfelle der ukjende tek kontakt med tilsette via profiler på sosiale media, samtidig er dei bevisst det auka trusselnivået og har jobba mykje med internopplæring kring datatryggleik.

– Vi er stadig under angrep, men vi har også solide forsvarsverk it-messig og overvaker trafikken på nettet vårt kontinuerleg, fortalde kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk i Kongsberg Maritime til NETT NO.

Publisert: 21.03.2023 14:39

Sist oppdatert: 21.03.2023 23:00

Mer om