PE Bjørdal bygg utendørs foto marius 11
SLUTT: Førebels er det slutt for drifta ved PE Bjørdal i Hovdebygda. Banken som har pant i bygget jobbar saman med den tidlegare leiinga for å sikre ny drift. Foto: Marius Rosbach
Nytt

PE Bjørdal-tilsette fekk oppseiinga

Blir framleis jobba for ny drift i konkursråka Ørsta-bedrift.

Marius Rosbach
30.05.2023

Tysdag vart det sendt ut oppseiingar til alle dei 75 tilsette i konkursråka PE Bjørdal. Det opplyser bustyrar Jarand Knardal til NETT NO.

- Vi starta i føremiddag også vart det sendt ut til alle fortløpande utover dagen, fortel han.

Knardal fortel at det ikkje er aktuelt for konkursbuet å fullføre nokre av oppdraga som låg i ordreboka.

Etter at buet har oppgitt sine krav i bygget og anlegget, er det no banken og den tidlegare leiinga som i første rekke avgjer om det blir ny drift.

Nokre har starta å søke anna arbeid
Hovudtillitsvalt Kenneth Strand hadde ikkje fått si oppseiinga enno, då NETT NO snakka med han tysdag ettermiddag. Han var likevel innforstått med kva veg det bar.

- Eg har høyrt fleire har fått oppseiingane i dag, fortel han.

Nokre har allereie starta å søke anna arbeid, medan nokre har sagt dei vil vente.

- Blir spennande å følgje med
Klubbleiaren seier dei tilsette snakkar litt seg i mellom, og at dei er spente på kva utfallet blir dei neste dagane: Om det blir blåst nytt liv i den meir enn 100 år gamle bedrifta – eller om alle dei tilsette må finne anna arbeid.

- Om dei rette folka kjem inn, så kan det bli oppstart att ganske snart. Det blir spennande å følgje med dei neste dagane, seier Strand.

Optimistisk for ny drift
NETT NO fortalde måndag at Sparebank 1 SMN jobbar for ny drift – og banksjef Stig Brautaset har trua på ei løysing som inneberer meir arbeid for dei tilsette.

– Det er positiv interesse frå fleire hald, og eg er derfor optimistisk, sa han.

Publisert: 30.05.2023 20:11

Sist oppdatert: 30.05.2023 23:54

Mer om