PE Bjørdal arbeider Foto PE Bjørdal
KONKURS: Fiskeutstyrsleverandøren PE Bjørdal har opplevd svikt i marknaden i Russland og norsk oppdrett det siste året. Samtidig blir auka kostnader trekt fram som årsak til at bedrifta gjekk konkurs. Foto: PE Bjørdal
Nytt

Dei tilsette er framleis ikkje oppsagde

Banksjef trur på ny drift i konkursråka PE Bjørdal. Fortel om interesse frå fleire hald.

Marius Rosbach
29.05.2023

Fem dagar etter at konkursen var eit faktum, er framleis ikkje dei fleire enn 75 tilsette i PE Bjørdal i Ørsta blitt oppsagde.

Det kan bere bod om godt nytt for arbeidarane, som håpar på ny drift i den meir enn 100 år gamle bedrifta.

Samtidig er det klart at bustyrar har abandonert driftsutstyr, varelager og andre enkle krav til Sparebank 1 SMN – som betyr at buet droppar sine krav kring dette.

Bakgrunnen er at banken har eit pantsett krav i desse verdiane, som buet ikkje trur er høgare enn storleiken på kravet.

- Interesse frå fleire hald
Banksjef Stig Brautaset i Sparebank 1 SMN fortel NETT NO at dei vil sikre verdiane sine. Samtidig er dei opptekne av å få til vidare drift og oppretthalde arbeidsplassane.

– Det er positiv interesse frå fleire hald, og eg er derfor optimistisk. Dei Bjørdal-tilsette har høg kompetanse og marknaden kjem tilbake. Eg har trua på at det blir ei løysing, opplyser han.

Den tidlegare leiinga i PE Bjørdal har vore tydelege på at dei ønsker ny drift.

Dagleg leier Bjørn Meek og styreleiar Jan Sigve Søvik eig både bygget og anlegget. Det vil vere ein stor fordel om dei ønske å starte opp att – og gjer «inngangsbilletten» til ny drift blitt langt lågare enn elles.

Tilsette håpar på ny drift
Dei tilsette hadde førre veke møte både med NAV og bustyrar. Sjølv om dei framleis ikkje er oppsagde, rekna hovudtillitsvalt Kenneth Strand med at nokre allereie orienterer seg på jobbmarknaden.

Etter som fleire av leverandørane til fiske- og oppdrettsindustrien har møtt utfordringar – og sagt opp tilsette – trur Strand sjansane for å få tilsvarande arbeid er små.

– Dei som er villige til å ta anna arbeid, vil sikkert ikkje har problem med å få det, trur han.

– Men vi håpar framleis at det kan bli ny drift. Det har vore ein god arbeidsplass, legg Strand til.

Hadde 87 millionar i gjeld
I rettspapira etter oppbodet til Møre og Romsdal tingrett kjem det fram at PE Bjørdal hadde kring 87 millionar kroner i gjeld.

Samtidig er det vurdert å vere verdiar for kring 62 millionar kroner i bedrifta.

Ei av vurderingane til bustyrar Jørund Knardal dei neste dagane, er om nokre av kontraktane bedrifta hadde i ordreboka kan fullførast før å tilføre buet verdiar.

Møtte motbør på fleire frontar
Det var fleire grunnar til konkursen i bedrifta som for berre halvanna år sidan hadde fulle ordrebøker.

Først forsvann Russland-marknaden som følgje av sanksjonane etter invasjonen i Ukraina. Deretter vart det tørke i marknaden til norsk oppdrett etter at forslaget om lakseskatt kom på bordet.

Samtidig har bedrifta fortalde om auka kostnader og større tap på prosjekt, som årsak til at økonomien ikkje gjekk rundt.

Publisert: 29.05.2023 05:00

Sist oppdatert: 29.05.2023 07:10

Mer om