Metizoft Øyvid Sundgot og Gry cecilie Sydhagen foto Metiozoft
VENTAR VEKST: Salssjef Øyvind Sundgot og grunnleggar og dagleg leiar Gry Cecilie Sydhagen i Metizoft ventar vekst etter nedtur i fjor. Foto: Metizoft
Nytt

Pilane peika ned for Metizoft i fjor

No ventar Herøy-selskapet ny vekst i både omsetning og tilsette.

Marius Rosbach
02.08.2023

2022-rekneskapet til Metizoft i Herøy viser at inntektene sank frå 79 til 69 millionar kroner i fjor. Også lønnsemda vart svekka med eit resultat før skatt på drygt 17 millionar – om lag ni millionar mindre enn året før.

Bemanninga derimot auka. Konsernet sysselsette 52 årsverk i 2022 - mot 49 året før.

Ventar ny vekst i 2023 og 2024
At omsetninga gjekk ned i fjor var venta, og kjem som ein følgje av færre sokalla IHM-inspeksjonar (inspeksjonar av farleg materiale om bord på skip), skriv leiinga i årsmeldinga for 2022.

Det har vore ein sterk vekstmarknad for selskapet i fleire år. No ventar selskapet ny vekst på fleire område framover.

– Vi har óg begynt å sjå resultat av utviklinga av nye produkt og tenester. Vidare ser styret at 2023 og 2024 vil medføre vekst, då nye tenester og produkt blir meir etterspurt, heiter det i årsmeldinga.

NETT NO omtala nyleg at selskapet mellom anna ventar kraftig trykk på berekraftrapportering framover. Veksten vil óg føre med seg auke i bemanninga både her i Norge og ved Asia-kontora.

Metizoft (konsern)
Årsresultat (i mill kr)20222021
Driftsinntekter69,379,2
Driftsresultat15,725,8
Resultat før skatt17,726,8

Har trappa opp forskingsinnsatsen
I løpet av fjoråret trappa selskapet opp innsatsen på forsking og utvikling. Dei kring ti millionane som blei nytta til formålet i fjor, trur selskapet skal hauste godt av seg.

– Forskinga har eit langsiktig perspektiv, og det ventes å resultere i vesentlege forbetringsendringar og salspotensiale i dei komande år, skriv leiinga i årsmeldinga.

I løpet av 2022 fekk selskapet óg godkjent eit Skattefunn-prosjekt for skips- og offshorenæringa.

Nær 50 mill. i abonnementsinntekt
Konsernet henta i fjor om lag ein tredel kvar av inntekta frå den asiatiske og norske marknaden. Den siste tredelen kom frå andre delar av verda med Europa som den største marknaden.

Nær 47 millionar av konsernet si omsetning kom i fjor frå gjentakande abonnementsinntekter.

Eigenkapitalen i konsernet er på drygt 37 millionar og langsiktig gjeld er på knappe 400.000 kroner. Etter fjoråret vart det teke ut drygt ni millionar i utbytte, viser konsernrekneskapen.

Metizoft har også dotterselskap i Singapore og Kina i tillegg til Metizoft Enviro i Fosnavåg.

Publisert: 02.08.2023 09:27

Sist oppdatert: 02.08.2023 09:07

Mer om