Ably Medical foto Ably Medical 11
ÅLESUND: Ably Medical-sjef Mikkel Ingstrup og de andre i helseteknologiselskapet utvikler teknologi som overvåker helsetilstanden til pasienten. Nå er utstyret testet på Ålesund sjukehus. Foto Ably Medical
Nytt

Sensormatter fikk superresultat i test

Teknologi fra Ably Medical kan spare mye arbeid og gi bedre behandling, viser de første erfaringene.

Marius Rosbach
17.01.2024

Ålesund sjukehus (ÅSE) har gode erfaringer etter å ha testet avanserte sensormattene fra Ably Medical i pasientbehandlingen.

Sykehuset startet prosjektet Fremtidens Pasientrom i 2022 for å teste ut ny og tidsbesparende teknologi. Teknologien fra Ålesund-selskapet er en del av arbeidet som de nå begynner å høste de erfaringene fra.

– Dette bidrar til bedre hverdag både for pasientene og de som er på jobb, slår driftskonsulent Barbro Catharina Teige ved medisinsk avdeling på ÅSE fast i en pressmelding fra selskapet.

Gir bedre og raskere oversikt
Lyng One-produktet består av to sensormatter og en kontrollenhet, og kan kobles til tredjepartssensorer for å få ut en rekke vitale parameter om tilstanden til pasienten.

– En gjør målinger av blant annet puls og blodtrykk for å få oversikt over pasientens status og oppdage forverring i tide. Raskere data inn sparer ressurser og gir bedre pasientsikkerhet, forteller avdelingssjef Jørn-Åge Longva ved medisinsk avdeling på Ålesund Sykehus.

Det gjør både pasientbehandlingen bedre og de ansatte slipper å lete etter for å finne fram til siste måling. På sikt er målet at alle data kommer rett inn i journalsystemet og blir tilgjengelig for alle.

Ably medical malvestio foto ably medical 11
ITALIENSK SAMARBEID: Malvestio er en anerkjent produsent av sjukehusmøbler som Ably Medical også samarbeider med. Foto: Ably Medical

Oppnådde gullstandard
Første del av en klinisk studie er allerede gjennomført på sykehuset. Der oppnådde sensormattene til Ably gullstandard for hjerterytme og respirasjon målt opp mot referanseutstyret.

Andre del av studiet skal straks i gang på sjukehuset i Ålesund. Da skal sensormatten fra Ably Medical inn i såkalt klinisk rotasjon på sjukehuset.

Kan spare flere timer daglig
To tyske sykehus er også med i prosjektet som skal utvikle framtidas pasientrom.

Funn fra Tyskland indikerer at en avdeling med 30-35 pasienter kan spare mellom tre og fem timers arbeid per dag ved å ta i bruk teknologien.

Foreløpig viser arbeidet at utfordringene er de samme ved sjukehusene i de to landene.

Tett samarbeid med sjukehuset
Helt siden starten av samarbeidet i 2016 har Ålesund-selskapet hatt tett dialog med sjukehuset i byen når de har utviklet teknologien.

Et lettfattelig og oversiktlig brukergrensesnitt er avgjørende for at Lyng One skal bli en suksess, mener Jørn Refsnæs, som er med-gründer i Ably.

– Sykepleiekompetansen ligger ikke i teknologien, men i hendene og hodene til alle pleierne som bruker tiden sin på å utføre denne stadig viktigere jobben, sier Refsnæs i meldinga.

Sykepleiekompetansen ligger ikke i teknologien, men i hendene og hodene til alle pleierne
Jørn Refsnæs

Har utsatt større emisjon
I høst skrev NETT NO at Ably Medical var travelt opptatt med investormøter for å hente inn ny kapital. Målet var å hente inn opptil 80 millioner kroner for å skalere opp virksomheten.

Ably Medical-sjef Mikkel Ingstrup opplyser nå at de har utsatt den større emisjonen - og er i gang med en mindre runde som lukkes i januar.

– Vi mener vi ligger godt an til den den større emisjonen seinere i år, legger han til.

Sensormatten Lyng One lanseres for alvor i markedet i løpet av første halvår 2024. Selskapet har også utviklet et samarbeidsprodukt med italienske Malvestio, som er en anerkjent produsent av sjukehusmøbler.

Publisert: 17.01.2024 12:21

Sist oppdatert: 17.01.2024 12:57

Mer om