Golden energy per ivar fagervoll psv duchess 11
MEIR VERDT: Verdien av Energy Duchess og dei to andre fartøya til Golden Energy Offshore Services blir skriven opp med 46,1 millionar kroner i halvårsrekneskapet Golden Energy Offshore Services-sjef Per Ivar Fagervoll (innfelt) legg fram dag. Foto: Golden Energy Offshore Services
Nytt

Skriv opp skipsverdiane

Golden Energy Offshore Services nesten i pluss.

11.09.2023

Etter ei verdivurdering gjort av to uavhengige skipsmeklarar skriv Golden Energy Offshore Services i Ålesund opp verdien av sine tre skip med 46,1 millionar kroner.

Det gir overskot på drifta og eit resultat før skatt på minus 3,9 millionar kroner i første halvår 2023, opp frå minus 86,5 millionar kroner i 1. halvår 2022 (sjå tabell)

Bakgrunnen for oppskrivinga er ein betre marknad for offshorefartøy, ein marknad som Golden Energy Offshore Services ventar skal bli ytterlegare betra.

Les børsmelding her

Golden Energy Offshore Services har tre plattformforsyningsskip.

Energy Swan er leigd ut på ei langsiktig kontrakt med Repsol Norway, Energy Empress er leigd ut til eit langsvarig oppdrag i Karibia og Energy Duchess blir leigd ut i spotmarknaden.

Golden Energy Offshore Services er i ferd med å få på plass finansiering for å kjøpe ytterlegare fem offshorefartøy, frå Vroon Holding. Kjøpesummen er omlag ein milliard kroner.

Golden Energy Offshore Services as
1. halvår. Tall i mill. kroner20232022
Driftsinntekt77,859,9
Driftsresultat49,0-13,4
Resultat før skatt-3,9-86,5

Publisert: 11.09.2023 09:17

Sist oppdatert: 11.09.2023 09:18

Mer om