Kaj B Westre NMK Foto Marius Rosbach 11
MER AKTIVITET: Kaj Bang Westre er daglig leder og medeier i NKM-selskapene og kan se tilbake på et godt fjorår. Aktiviteten er nå tilbake til normalen etter koronapandemien. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Solid overskudd etter ny gevinst på NMK-salg

Eierne i NMK Holding med kjempeutbytte etter fjoråret og er klare for tredje byggetrinn.

Marius Rosbach
26.05.2023

NMK Holding høstet i løpet av fjoråret gevinst fra det tidligere salget av NMK Eiendom. Det er deler av forklaringa på at 2022 ble er svært godt økonomisk år for holding-selskapet.

Detaljene om salget kommer fram i årsrapporten til holdingselskapet som nå er levert til Brønnøysundregistrene.

Ifølge regnskapet er det gjort en tilbakebetaling av tidligere innskutt kapital i NMK Næringseiendom-selskapet med knappe 43 millioner. Samtidig er det gjort en justering av gevinst ved salget i 2019 på knappe 26 millioner kroner.

Resultatet er at 2022-regnskapet for NMK Holding endte med et solid overskudd før skatt på 33,5 millioner kroner (se tabell under).

Tar stort utbytte
I regnskapet går det også fram at det ble tatt et utbytte fra holdingselskapet på 73,3 millioner kroner etter fjoråret.

Kaj Bang Westre, som er daglig leder i NKM-selskapene, ønsker ikke å utdype det som blir opplyst i regnskapet – men avviser at det er store skatteregninger hos eierne, som er bakgrunnen for utbyttet.

- Det er ikke skattemotivert, sier han til NETT NO.

NMK Holding

Årsresultat (i mill kr)
2022
2021
Driftsinntekter
0
0
Driftsresultat
-0,1
-0,1
Resultat før skatt
33,5
7,8

Siva – det statlige selskapet for industrivekst, er største eier i NMK Holding med 40 prosent av aksjene. Investeringsselskapet Lag Invest som eies av Leif Arne Langøy og familien og Westre Holding og Byggtorget Holding – som eies av Westre-familien, har begge 25 prosent hver av aksjene.

NMK Holding hadde ved utløpet av fjoråret en egenkapital på drøyt 75 millioner kroner, og ingen langsiktig gjeld.

Har fylt opp hele bygget
NMK Holding eier driftsselskapet Norsk Maritimt Kompetansesenter, mens NMK Næringseiendom eier bygningsmassen som huser næringsklynga «vegg-i-vegg» med NTNU Ålesund på Nørve.

Westre forteller at de i utgangspunktet har fylt opp hele bygget og det ikke er noen lokaler som står ledig.

Drifta er nå tilbake til normalen etter koronapandemien.

– Det gjør at aktiviteten har tatt seg opp. Selv om det er mer fleksibilitet rundt hjemmekontor, så er det fortsatt behov for møteplasser, både internt i bedriftene og på tvers av organisasjoner, forteller Westre.

Kaj B Westre i operasjonssentral NMK Foto Marius 11
OPERASJONSSENTRAL: Kongsberg Maritime sin nye operasjonssentral for å fjernstyre skip, er det nyeste tilskuddet ved NMK. I går var Kaj Bang Westre blant dem som fikk omvisning. Foto: Marius Rosbach

Effee-selskapene som NETT NO har omtalt flere ganger, er blant leietakerne som har utvidet mest i løpet av det siste året. Den største endringen ellers, er at NTNU har overtatt de tidligere øvingslokalene til Kongsberg Maritime.

Framtidslab-en er en annen stor leietaker på NMK, hvor det kan bli endringer som følge «restarten» i det kommunalt eide selskapet.

Vil ha byggetrinn tre klart i 2025
For øyeblikket ser Westre mest fram til å komme i gang med tredje byggetrinn på 4000 kvadratmeter. Byggeplanene er godkjent av kommunen og nå jobbes det med prosjektering.

– Vi tror det er et gunstig tidspunkt å bygge på, både fordi det er tilgjengelig arbeidskraft og fordi råvareprisene har fått en korreksjon og gått litt ned, forteller NMK-sjefen.

Tidspunktet for når spaden blir satt i jorda, er foreløpig ikke klart, men Westre forteller at målet er å være innflyttingsklare i løpet av 2025.

Nmk byggetrinn Illlustrasjon Sandbakk Pettersen Arkitekter 22
TREDJE BYGGETRINN: Slik er det planlagt at tredje byggetrinn på NMK skal se ut. Glassdelen med ny simulator på taket og bygget videre til høyre skal etter planen være innflyttingsklart i 2025. Illustrasjon: Sandbakk Pettersen Arkitekter

– Enestående i verdenssammenheng
Detaljene om innholdet i det nye bygget vil han foreløpig vente med å avsløre, men det er allerede kjent at det vil komme en ny og større simulator.

– Det vil bli mer av den typen arbeidsplasser vi allerede har på NMK, men bruksområdet kan bli utvida etter hvert, legger han til.

Westre påpeker at de vil fortsette å utnytte fortrinnet i tettheten mellom næringsklynga, akademia og utviklingsmiljøene på Nørve.

– Det er enestående i verdenssammenheng og folk som kommer hit utenfra blir kjempeimponert, forteller han.

Publisert: 26.05.2023 11:00

Sist oppdatert: 26.05.2023 23:51

Mer om