Steffen Viddal Viddal Automation Bluefish 2023 foto Ogne
PARTNAR MED FLAKK OG EIKTRAPP: Steffen Viddal i Viddal Automation er primus motor og største eigar i ny fabrikk i Stordal. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Startar ny fabrikk i Stordal

Med Flakk og Eiktrapp på laget, flyttar Viddal Automation utstyr frå Isolaft-fabrikken til den tidlegare møbelfabrikken til Vad.

11.09.2023

22 semitrailarar med produksjonsutstyr blei tidlegare i år flytta frå bygget som hadde husa fabrikken til Loxit - tidlegare Isolaft - i Tennfjord til Stordal.

I Stordal skal ein ny fabrikk starte drifta i andre halvdel av september.

I første omgang skal ein frese store plastkomponentar og vil ha oppdrettsbransjen som viktigaste kundegruppe. Etterkvart er målet å frese komponentar også i andre materiale og for andre marknadar.

Tok over Loxit-utstyr
Steffen Viddal var tilsett i Flakk Gruppen og hadde ansvaret for å bygge opp produksjonslina til Loxit då denne bedrifta starta. Han valde å ta over utstyret etter at eigarane av Loxit tidleg i 2023 bestemte seg for å avvikle drifta etter Laft-fabrikk dreg ned

Loxit kombinerte moderne isolasjonsteknikk med tradisjonell lafteteknikk. Kundane fekk lafta bygg med isolasjon – samtidig som dei fekk eit bygg med eit tradisjonelt lafta uttrykk.

Viddal, Flakk og Eiktrapp
Steffen Viddal gikk i dialog med Flakk Gruppen og Eik Trapp, og enda opp med å kjøpe produksjonsutstyret og tilpasse det til ei utvida og meir fleksibel produksjonslinje.

Både Flakk Gruppen og trappeprodusenten Eik Trapp er med på eigarsida.

Viddal eig 51 prosent i det nye produksjonsselskapet gjennom sitt eige selskap Viddal Core, Flakk Gruppen eig 34 prosent og Eiktrappa 15 prosent.

Oppsving etter konkurs
I 2020 starta Steffen Viddal opp ein nytt selskap som er spesialist på å bygge opp system og levere robotar for automatisering av produksjon- og logistikk i industribedrifter, etter ein konkurs i det førre selskapet han dreiv.

Konkursen blei utløyst av at leveringstida for robotar til eit prosjekt, blei nesten dobla under koronapandemien, slik at Viddal ikkje kunne gjere ferdig prosjektet i tide.

Reindyrkar utvikling av system- og programvare
Det nye selskapet heiter det same som det gamle, Viddal Automation, men har reindyrka utvikling av system- og programvare og ikkje vidareført eigen verkstadproduksjon.

Både i fjor og året før hadde selskapet over 13 millionar kroner i driftsinntekt og gjekk i pluss (sjå tabell under).

Viddal eig Viddal Automation 50/50 saman med Raymond Johansen.

Viddal Automation as
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt13,913,2
Driftsresultat0,10,5
Resultat før skatt0,040,5

Publisert: 11.09.2023 05:00

Sist oppdatert: 11.09.2023 08:59

Mer om