Runde Miljøsenter dronebilde foto Runde Miljøsenter 11
RUNDE: Runde Miljøsenter driver mest med forskning, hevder Ap-statsråd i begrunnelsen for å fjerne støtte. Senterlederen er ikke enig og påpeker at de jobber om lag like mye med informasjon. Foto: Runde Miljøsenter
Nytt

Statsråden forklarer kutt til Runde-senter

– Virker ikke godt nok orientert, svarer senterleder etter å ha lest svaret fra miljøministeren.

Marius Rosbach
25.10.2023

Det har skapt reaksjoner at tilskudd til Runde Miljøsenter er tatt ut av regjeringa sitt forslag til statsbudsjett og flere jobber for å få pengene på plass igjen.

I svaret på et skriftlig spørsmål fra Helge Orten (H) til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Stortinget, forteller den nybakte statsråden om bakgrunnen for kuttforslaget.

Orten ville vite bakgrunnen for kuttet og om det er gjort noen analyse av konsekvensene.

Hevder senteret primært driver forskning
Miljøministeren viser til at senteret på Runde fikk støtte fra en post som fortrinnsvis er retta mot godkjent besøkssentre.

Miljøsenteret er ikke autorisert som besøkssenter, og tilfredsstiller heller ikke krava til en slik godkjenning, påpeker statsråden.

– Runde miljøsenter utfører primært forskningsprosjekter i samarbeid med – og på bestilling fra - både offentlige og private virksomheter. De har med andre ord en annen primæraktivitet enn det som ligger til grunn for å få midler som besøkssenter, heter det i svaret fra Eriksen.

Driver både forskning og formidling
Det er en virkelighetsbeskrivelse daglig leder Ottar Håkonsholm ved Runde Miljøsenter ikke kjenner seg igjen i.

– Han virker ikke godt nok orientert, sier han til NETT NO.

Håkonsholm understreker at Runde Miljøsenter består at to ulike deler – som organisert gjennom selskapene Runde Forsking og Opplev Runde.

Sistnevnte selskap jobber med besøk og informasjonsvirksomhet – Håkonsholm anslår at det er om lag en 50/50-fordeling mellom de to ulike delene.

Deltar på samlingene til besøkssentrene
Senterlederen mener likevel at de har en jobb å gjøre, og at mer av midlene til forskningsarbeidet bør komme fra fiskeri- og næringsdepartementet.

Samtidig påpeker han at de deltar på samlingene til de om lag 50 godkjente besøkssentrene rundt om i landet. Da har de merka seg at det ikke er noen sentre som driver på samme område som Runde.

– Det er merkelig at et land som Norge, ikke har senter som jobber med marin virksomhet, legger han til.

Vil sikre åpen og lik behandling
Utgangspunktet for kuttet var at regjeringa vil redusere tilskudd til navngitte mottakere over statsbudsjettet. Det har blant annet å gjøre med behovet for åpne prosesser og kjente tildelingskriterier – som skal sikre likebehandling og muligheten til å etterprøve tildelinger.

Derfor var Runde Miljøsenter blant mottakere som ble fjernet fra lista over mottakere av tilskudd ved behandlingen av statsbudsjettet for 2023.

Under behandlingen i Stortinget endte det likevel opp med en bevilgning på tre millioner kroner, som var en nedgang fra 5,5 millioner kroner året før.

Publisert: 25.10.2023 12:49

Sist oppdatert: 25.10.2023 12:47

Mer om