Konrad Lillevevang 6 jfif jpg foto NCE i Kuben
NCE IKUBEN: Daglig leder Konrad Lillevevang i NCE iKuben inviterer til konferanse. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Stjernelag til Molde-konferanse

Fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi under årets iKubenkonferanse.

03.04.2023

20. april arrangeres iKubenkonferansen 2023 i Molde. Årets hovedtema er den sirkulære framtida, med den tverrindustrielle næringsklyngen NCE iKuben som arrangør.

- Kjekke folk, inspirerende stimuli og relevant utbytte. Dette har vært kjennetegnene på våre konferanser. Slik blir det også i år, sier daglig leder i NCE iKuben Konrad Lillevevang, i en pressemelding.

Han opplyser at arrangørene har lagt listen høyere enn noen gang.

- Årets program er vi svært stolte av, sier han.

Sirkulærøkonomiens far
På programmet står mellom annet:

* Dr. Walter Stahel, Circular Economy Alliance, Sveits. Hans kompetanse innenfor prestasjonsdrevet økonomi og bærekraftig forretningsutvikling er svært anerkjent internasjonalt. Walter Stahels bidrag har vært instrumentelle i utformingen av hvordan vi tenker på bærekraft og sirkulærøkonomi som forretningsmuligheter i Europa. Walter omtales av mange som sirkulærøkonomiens far.

* Märtha Rehnbeg, Dare Dirsupt, Danmark. Hennes spisskompetanse er globale verdikjeder og nye teknologier. Märtha ble utvalgt av både EU-kommisjonen og den danske regjeringen for å ruste opp deres respektive bærekraftsarbeid. Hun er også kåret til "Leader of Tomorrow" tre år på rad.

* Stein Lier Hansen, Norsk Industri. Stein Lier Hansen har ledet Norsk Industri siden 2006, og er en kompromissløs forsvarer av at Norge skal satse mer på industriell utvikling. Han kommer til Molde for å snakke om energi som strategisk ressurs for all videre utvikling av vår industri.

* Dr. Martin Steinert, Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU og Troll-LABS. Martin Steinert er en av Nordens fremste kompetanser innen tidligfaseprototyping og har mer enn 200 publikasjoner registrert i Google Scholar. På iKubenkonferansen vil han ha fokus på innovasjoner som tar oss inn i den sirkulære framtiden.

Cambridge-samarbeid
Lillevevang opplyser at klyngen har over flere år samarbeidet med blant andre Cambridge University, og videreutviklet metodikk for utvikling av bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller.

- Dette gagner næringslivet i fylket, nasjonalt og internasjonalt. Vårt mål er å gi verdifull realkompetanse og inspirasjon innenfor et område som er avgjørende for å bygge konkurransefortrinn internasjonalt og nasjonalt både i dag og i fremtiden, sier Lillevevang.

Publisert: 03.04.2023 07:50

Sist oppdatert: 20.04.2023 11:21

Mer om