Erik Espeset Zakariasdammen 2019 nr2 foto Tafjord Wikimedia Commons 10d736c24b54623aee7c17f28e13399c
MER TIL EIERNE: Majoritetseier Ålesund kommune får over 65 millioner kroner fra Tafjord Kraft om det foreslåttet utbyttet etter 2022 blir vedtatt. Mye vann gav økt produksjon og medvirket til et ekstraordinært lønnsomt år, forteller konsernsjef Erik Espeset i årsmeldingen.
Nytt

Tafjord på utbyttetoppen

Alle de store kraftselskapene på Nordvestlandet gir mer til eierne. Tafjord Kraft nesten dobler utbyttet.

13.04.2023

2022 har vært et ekstraordinært lønnsomt år for Tafjord, skriver konsernsjef Erik Espeset i årsmeldingen for 2022.

Mer vann er en del av forklaringen på den økte lønnsomheten.

- Den gjennomsnittlige kraftprisen i vårt område (NO3) var i 2022 omtrent på samme nivå som året før, 43 øre pr. kWh. Vi hadde imidlertid god tilgang på vann og økte dermed produksjonen betydelig, fra 1300 GWh i 2021 til 1559 GWh i 2022, sier Espeset i en pressemelding.

Øker utbyttet
Tafjord Kraft foreslår å øke utbyttet fra 70 millioner kroner etter 2021 til 130 millioner kroner etter 2022.

Ålesund kommune eier 52,61 prosent av aksjene i Tafjord Kraft, Fjord kommune 4,28 prosent og selskapet Eviny (tidligere BKK) 43,11 prosent.

Les børsmelding om 2022-resultatet her

Mer til eierne
Også Sogn og Fjordane Energi og Tussa-konsernet vil betale ut mer til eierne etter 2022 (se tabell under)

Sogn og Fjordane Energi har Vestland fylkeskommune og flere kommuner i Sogn og Fjordane som største eiere. Gjennom selskapet Sogn og Fjordane Holding eier de 49,509 prosent av aksjene. I tillegg er flere kommuner direkte eiere, blant dem Kinn, Gloppen, Stad og Bremanger. Eviny er nest største enkeltaksjonær, med 36,799 prosent eierandel.

Tussa-konsernet er eid av ni kommuner på Søre Sunnmøre og i Nordfjord med Ørsta (32,333 prosent) som største eier. I tillegg er KLP medeier, med 13,901 prosent eierandel.

Tafjord Kraft as
Tal i mill. Kroner 2022 2021
Driftsinntekt 1674,9 1630,3
Driftsresultat 735,5 447,7
Resultat før skattt 696,4 414,5
Utbyte 130 70
Sogn og Fjordane Energi as
Tal i mill. Kroner 2022 2021
Driftsinntekt 3629,8 1643,8
Driftsresultat 1075,6 160,8
Resultat før skattt 1012,5 145,3
Utbytte 125 75,1
Tussa as
Tal i mill. Kroner 2022 2021
Driftsinntekt 1192,5 966,3
Driftsresultat 355,8 167,6
Resultat før skatt 305,6 153,6
Utbytte 53,3 47

Publisert: 13.04.2023 11:49

Sist oppdatert: 13.04.2023 12:00

Mer om