Koko Stine Elisabeth Goksøyr Øyvind Rekkedal Foto Ko Ko
FAMILIEBEDRIFT: Stine Elisabeth Goksøyr er eigar og grunnleggar og mannen Øyvind Rekkedal er dagleg leiar i Ko&Ko. Kvar veke blir hundrevis av kjoleordrar sendt frå Fosnavåg. Foto: Ko&Ko
Nytt

Trangere for kjoleselskap i fjor

Ko&Ko til nye høgder – men fekk knekk i lønnsemda.

Marius Rosbach
17.07.2023

Kjoleselskapet Ko&Ko i Herøy selde for første gong kjoler for meir enn 30 millionar kroner i fjor.

Sjølv om omsetninga steig til nye høgder, fekk lønnsemda en kraftig knekk samanlikna med tidlegare år. Eit resultat før skatt på 1,2 millionar frå ei omsetning på 31,6 millionar – gir ein resultatgrad på 3,7 prosent.

Ko&Ko As
Tal i mill. kroner
2022
2021
Driftsinntekt

31,6

23,6
Driftsresultat
1,4
4,1
Resultat før skatt

1,2

3,7

– Høgare kostnadar og svak krone
Til samanlikning har den vore på meir enn 15 prosent dei to føregåande åra.

– Eit år med høgare kostnadar og svak krone, skriv ein ferierande eigar Stine Elisabeth Goksøyr i ein sms til NETT NO.

Inntektene steig med kring 5 millionar i løpet av fjoråret. Samtidig steig utgifter og lønn med kring 7,5 millionar kroner, viser årsrekneskapen for 2022.

Eigenkapitalen er på 7,1 millionar og langsiktig gjeld i selskapet er på nær 300.000 kroner. Det vart ikkje teke utbyte, viser årsrapporten.

Ko Ko bygg Mjølstadneset foto Ko Ko
MJØLSTADNESET: Ko&Ko blei starta i 2011. I 2018 flytta dei inn i eige bygg på Mjølstadneset. Foto: Ko&Ko

Tre årsverk
Stine Elisabeth Goksøyr er eigar og grunnleggar og mannen Øyvind Rekkedal er dagleg leiar i Ko&Ko. Verksemda hadde tre årsverk i fjor.

Selskapet har lager, distribusjonssentral og administrasjon på Mjølstadneset. Her blir kjolane designa, før dei blir produsert i utlandet og sendt til kundane frå Fosnavåg.

Goksøyr har også eigedomsselskapet Ko&Ko Invest som eig bygget deira på Mjølstadneset som stod ferdig i 2018.

Publisert: 17.07.2023 11:29

Sist oppdatert: 17.07.2023 11:21

Mer om