Klyngekonferansen 2022 foto Marius Rosbach 11
MØTEPLASS: Den årlege Klyngekonferansen samlar toppleiarar frå storparten av bedriftene i den maritime klynga på Nordvestlandet. Biletet er frå Klyngekonferansen 2022. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Ventar fullt hus på Klyngekonferansen

Bransjen sviktar ikkje, sjølv om deltakarane for første gang må betale.

14.09.2023

Den årlege konferansen til klyngeorganisasjonen GCE Blue Maritime Cluster i neste veke er meir omfangsrik enn tidlegare.

Menon Economics sin gjennomgang av tilstanden og stemninga blant bedriftene i den maritime klynga er fast innslag og eit viktig trekkplaster. Men i år er konferansen også utvida i tid, mellom anna for å belyse årets tema, "Innovasjon som konkurransefortrinn", gjennom fleire foredrag.

Les heile programmet her

To prisar
Nytt av året er også utdelinga to prisar: "«Innovation of the year» og «Blue Maritime Cluster Award».

Til Innovasjonsprisen er det nominert tre kandidatar; Vard for designet av vindkraftkonstruksjons-skipet Rem Power, Seaonics for sine skipskraner med rørslekompensasjon (ECMC-Cranes) og Ultmatec Pyro sin teknologi for å lage straum av overskotsvarme.

Den andre prisen, «Blue Maritime Cluster Award», skal gå til ein person eller ei bedrift som har bidratt ekstra til å utvikle og styrke den maritime klynga.

Betaling
Etter krav frå Siva, Innovasjon Norge og Forskingsrådet har GCE Blue Maritme innført medlemsavgift.

Dei tre aktørane i det offentlege verkemiddelapparatet finansierer klyngeprogrammet, som GCE Blue Maritime er ein del av.
Medlemsavgifta - og no at Klyngekonferansen ikkje lenger er gratis - er ein konsekvens av ei innskjerping av krava til korleis klynga brukar den offentlege støtta.

Medlemsavgifta ser ikkje ut til å ha hatt nokon negativ effekt på interessa for å vere medlem i klynga og årets klyngekonferansen ligg an til å nå taket på 300 deltakarar ifølgje kommunikasjonssjef Elisabeth Solvang i Åkp. Per i dag er det 230 påmelde.

Publisert: 14.09.2023 15:26

Sist oppdatert: 14.09.2023 15:28