Brunvoll Kåre Øyvind Vassdal
Kåre Øyvind Vassdal er konsernsjef i Brunvoll-konsernet. Foto: Brunvoll
Nytt

Venter vekst i år

Færre nybygg og økte kostnader for Brunvoll-konsernet i fjor.

24.04.2023

"Den globale usikkerheten de siste årene har ført til betydelig lavere antall kontraheringer av nye fartøy i de segmenter vi opererer i. Dette har ført til en lavere omsetning, men vi har lyktes med å beholde god lønnsomhet", skriver Brunvoll-konsernet i Molde i en pressemelding om resultatet for 2022.

Det familieeide konsernet hadde 517 ansatte ved utløpet av 2022, 331 av den i Molde og 130 i Volda. Konsernet lager gir, propeller og thrustere.

Oppsving i år
Mindre fart i nybyggingsmarkedet for skip gjorde at driftsinntektene til Brunvoll-konsernet falt fra 2021 til 2022 (se tabell).

I år tror konsernet på ny vekst.

«Markedet for kontrahering av nye fartøy har vært avventende både gjennom pandemien og i den globale usikkerheten som skjøt fart i 2022. Det er dog i starten av 2023 mange positive signaler i flere av våre viktigste segmenter, og vi forventer vekst i kontraheringer og omsetning i 2023 sammenlignet med foregående år.", heter det i pressemeldingen.

Selskapet venter at kostnadsnivået fortsatt vil være utfordrende.

"Dette betyr at vi må sørge for volumvekst og ytterligere produktivitetsforbedringer for å beholde vår lønnsomhet", skriver selskapet i pressemeldingen.

Brunvoll Holding as (konsern)
Tall i mill. kroner20222021
Driftsinntekt11391266
Driftsresultat
Resultat før skatt90153

Publisert: 24.04.2023 11:26

Sist oppdatert: 28.04.2023 10:22

Mer om