Step up gruppebilde Foto Stefan Istad - ÅKP
SAMLINGAR: Deltakerne på ÅKP-programmet møtes til fire samlingae med ulike temaer underveis. Her er 2022-kullet samlet i ÅKP sine lokaler. Foto: ÅKP/Stefan Istad
Synspunkt

Å vokse kan bety å bli smalere eller spissere

Vekst ligger i ryggmargen til alle som driver bedrifter. Noen ganger kan likevel en ensporet tanke om vekst, være et hinder for riktig utvikling, skriver kommunikasjonssjef Elisabeth Solvang i ÅKP.

24.08.2023

Siden 1999 har ÅKP jobbet med bedrifter. Vi har flere hundre bedrifter i vårt nettverk og tør påstå at vi kjenner ikke bare næringslivet i regionen, men i hele Norge, ganske godt. Vi ser på oss selv som «den gode hjelperen» som er nøytral både i forhold til konkurrenter i næringslivet, men også i forhold til partene i arbeidslivet og politiske styrer som kommer og går. Vår jobb er å bidra til å skape fremtidens arbeidsplasser og attraktive bo- og arbeidsregioner.

Sliter med å finne retning
Vi er tett på næringslivet og tett på behovene som rører seg der. Derfor endrer vi jevnlig tilbudene våre, fordi behovene til bedriftene endrer seg.

I 2022 startet vi, godt hjulpet av samarbeidspartner Sparebank 1 SMN, opp et nytt program som fikk navnet StepUp. Grunnen til at vi startet dette programmet var at vi så at mange, spesielt små- og mellomstore bedrifter i regionen, slet med å finne ut hvilken retning de skulle utvikle seg i. Noen var ganske nystartede mens andre kanskje har drevet samme bedrift i generasjoner. Uansett alder på bedriften kan det være vanskelig å løfte blikket og se nye muligheter, og kanskje til og med gjøre nye vegvalg uten verktøy og støtte.

StepUp har som mål å gi både verktøy og støtte. Hovedmålet er å gjøre deltakerne i stand til å avklare status for bedriften sin, og kunne se hva som skal til for at bedriften skal utvikle seg videre.

A-ha-opplevelse
Hva er så utvikling? Eller rettere, hva er ønsket og attraktiv utvikling? Dette er hovedspørsmålet som vi prøver å nærme oss svaret på gjennom StepUp. For mange av deltakerne er det en a-ha-opplevelse at det å vokse kan bety mye mer enn det å bli større. Det kan for eksempel bety å bli både smalere og spissere. Kanskje må bedriften rette seg mot et smalere marked for å kunne utvikle seg videre? Kanskje må man skifte marked? Eller kanskje kan man tjene mer penger på færre kunder? Det finnes like mange oppskrifter som det finnes bedrifter, men ofte ser vi at det å tenke høyt, sammen med andre, oppleves som nyttig.

I StepUp støtter vi oss til anerkjent metodikk. Likevel ser vi at erfaringsutvekslingen mellom deltakerbedriftene er vel så viktig. Tilbakemeldingene til oss fra deltakerne, er at møtet med andre bedrifter er noe av det som blir ansett som mest verdifullt.

Stable på nytt
I løpet av et drøyt år har 42 bedrifter deltatt i StepUp, fra Kristiansund i nord til Herøy i sør. Tilbakemeldingene til oss er svært gode, og til høsten venter nye kull.

Vi håper å kunne gi flere bedrifter en nødvendig avklaring for vekst. Svaret på avklaringen blir kanskje overraskende for deltakerbedriftene. For vekst er ikke alltid ensbetydende med det de så langt har tenkt.

Nettopp det å se ting på nye måter kan være en nyttig øvelse. Og ofte er det helt nødvendig for å kunne oppnå både innovasjon og vekst.

Hvis vår region skal kunne fortsette å smykke seg med tittelen som gründerregion må vi mestre det å stable grunnmuren på nytt. En sterkere og stødigere grunnmur kan føre til et mer stabilt og hus som klarer seg både gjennom storm og orkan. For stormene kommer, det gjør de alltid, men vi må bygge bedrifter som står støtt gjennom dem. Da må vi tørre å tenke nye tanker.

Publisert: 24.08.2023 09:41

Sist oppdatert: 25.08.2023 09:22

Mer om