Drosje taxi foto kjell brataas samferdselsdepartementet 11
IKKJE NOK KUNDER: Etter det er utstedt ein rekke nye drosjeløyver, er det ikke kunder nok til alle drosjene, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Kjell Brataas/Samferdselsdepartementet
Synspunkt

Et bedre drosjetilbud for alle

Regjeringa vil stoppe frislippet i drosjenæringen, skriver samferdselsministeren i dette innleget.

Drosje er en viktig del av transporttilbudet vårt, Den er den fleksible delen av kollektivtilbudet, og står klar når buss, tog og trikk ikke strekker til – over hele landet og til alle døgnets tider.

Samtidig er det å kjøre drosje et yrke. For de som kjører drosje på heltid, skal det være både anstendig og seriøst. Og det skal være noe de kan leve av.

Slik er det ikke nå.

Vi skal stoppe frislippet
For ett år siden fikk forrige regjering på plass en drosjereform. Resultatet er en situasjon nå hvor vi har overkapasitet i byene. Bare i løpet av det siste året er det utstedt over 4000 nye drosjeløyve, og i byene står det drosjer omtrent på hvert gatehjørne. Ofte står de helt stille, for det er ikke kunder nok til alle.

Samtidig har vi fått en dårligere dekning av drosjer i distriktene. Flere steder er det nå en frykt for at det ikke er mulig å få tak i en drosje når du trenger den.

Vi ser også en økt risiko for svart virksomhet – en del av virksomheten som vi er nødt til å få bukt med. Da det i høst ble gjennomført en større drosjekontroll, som involverte både Skatteetaten, Statens vegvesen, Justervesenet, Oslo og Viken fylkeskommune, var resultatene nedslående. Flere av de kontrollerte hadde langt ifra alt på stell.

Samtidig skal det sies at drosjenæringen ikke var perfekt før reformen heller. Også for to år siden var det vanskelig å leve av å kjøre drosje. Men dette har etter reformen blitt enda vanskeligere. Det frislippet vi ser nå, må vi stoppe.

Vi skal lytte til alle parter
Og vi er allerede i gang. Nylig har jeg hatt tre veldig nyttige møter. Først med næringen, hvor både den etablerte drosjenæringen og de nye selskapene var representert. Deretter med fylkeskommunene og med kontrollmyndighetene.

Vi skal gjøre en god og grundig jobb med dette.

Målet er at vi, i tett samarbeid med alle involverte parter, skal få på plass et drosjetilbud som er godt og trygt for alle. For både kundene og alle som jobber i næringen – uansett hvor i landet man bor.

Publisert: 30.11.2021 08:20

Sist oppdatert: 30.11.2021 17:11

Mer om