Sofie Marhaug krediteres Ihne Pedersen
BILLIG STRØM: Rødts politikk vil sikre konkurransefortrinnet framfor noe, nemlig billig strøm fra vannkraften, mener Sofie Marhaug fra Rødt., Foto: Ihne Pederens/Rødt.
Synspunkt

Etterlyser Aps planer for nye arbeidsplasser

Per Vidar Kjølmoen bør heller fortelle om egne planer for ny industri enn å kritisere Rødt, skriver Sofie Marhaug.

09.12.2021

Per Vidar Kjølmoen, næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, spør i et innlegg hva Rødt har mot norske industriarbeidere. Svaret er absolutt ingenting.

Spørsmålet bør vel heller være hva Arbeiderpartiets planer for å skaffe nye industriarbeidsplasser er?

Rødt har ingenting imot norsk industri og norske industriarbeidsplasser. Tvert imot vil vi styrke den norske industrien. En måte vi vil gjøre det på, er å gå regulere energipolitikken. Da må vi ut av EUs energiunion Acer, som gjennom sine tilsynsorganer kan overstyre energipolitikken.

Med Rødts politikk vil vi sikre konkurransefortrinnet framfor noe, nemlig billig strøm fra vannkraften. Det er også helt nødvendig om vi skal få til et grønt skifte som ikke er en overgang til massearbeidsledighet.

Arbeiderpartiet derimot, går sammen med de borgerlige partiene for EU, for EØS, og gjør ingenting for å bremse eksporten av norsk kraft gjennom nye utenlandskabler til områder med høyere strømpriser enn oss. Tettere tilknytning til det europeiske strømmarkedet, gjennom nye utenlandskabler, bidrar til at vi i dag har ekstremt høye strømpriser. Slike priser gjør at vi står i fare for å slå beina under norsk industri på sikt.

Den nye eksportkabelen North Sea Link til England, som ble åpnet 1. oktober 2021, brukes utelukkende til å eksportere strøm. Og når vi på den måten kobler oss på et nytt strømmarked med mye høyere priser enn hos oss, blir det eneste vi importerer, høye strømpriser. Det ser vi konsekvensene av nå.

Kjølmoen påstår at hvis Rødt hadde bestemt, hadde norsk petroleumsvirksomhet blitt omstilt helt ukontrollert, fordi vi vil slutte å leite etter olje og gass. Det er også feil. Tvert imot ønsker vi en omstillingsplan for petroleumsindustrien, for å sikre oss mot en markedsstyrt kollaps der vi mister arbeidsplasser, industrikompetanse og eksportinntekter når verden skal slutte å bruke olje og gass. For i motsetning til Arbeiderpartiet anerkjenner vi at det må drastiske grep til, både for å få ned klimagassutslippene, og for å sikre nye arbeidsplasser til alle de som har skapt store verdier for Norge og fellesskapet. Vi vil blant annet bruke deler av oljefondet til investeringer i industri og framtidig verdiskaping. Det vil ikke Arbeiderpartiet være med på.

Det kanskje eneste riktige Kjølmoen påstår i sitt innlegg, er at Rødt sier nei til havvind på norsk sokkel. Og det er fordi vi har lært noe av det som har skjedd på land. Vi vet alt for lite om konsekvensene en vindkraftutbygging til havs har for det biologiske mangfoldet og fiskeriene. Vi trenger mer kunnskap, og vi må trå varsomt fram for ikke å gjøre irreversible ødeleggelser også av miljøet til havs.

Publisert: 09.12.2021 13:25

Sist oppdatert: 09.12.2021 13:47