Tonje Brenna Simen Gald Arbeids og inkluderingsdepartementet
DELTID: Regjeringen vil legge til rette for deltid. Det er bedre enn ingenting, arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna. Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Synspunkt

Flere må kunne jobbe etter evne

Regjeringen vil ha flere i jobb, og færre på trygd. I for lang tid, har utviklingen gått i feil retning, skriver arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

08.07.2024

I dag står rundt 600 000 i yrkesaktiv alder i Norge utenfor jobb eller utdanning. Under Erna Solbergs regjering var det en dobling av antallet unge uføre. Omtrent 100 000 unge under 30 er utenfor arbeid eller utdanning. Det er en utvikling jeg vil snu. Vi er nødt til å tenke annerledes.

Derfor må vi legge til rette for at flere som ikke kan jobbe heltid skal kunne jobbe deltid, og at flere kan delta i arbeidsmarkedstiltak på deltid. Det vil være viktig for at flere som i dag er helt utenfor kan få mulighet til å jobbe.

Alle som kan jobbe, skal jobbe det de kan
Samfunnet vårt har bruk for de som er utenfor arbeidslivet i dag. Vi lever av hverandres arbeid. Vi trenger at så mange som mulig er i jobb for å finansiere velferden som kommer oss alle til gode.

Folk har forskjellig arbeidsevne. Jeg er fortsatt en varm forkjemper av heltid. Men så er det også noen som ikke kan jobbe fullt, hele tiden. Svært få er helt friske hele livet. Det må politikken ta høyde for.

Alle tjener på at flere er i jobb, og kanskje like viktig: Det er bra for den enkelte med en plass i arbeidslivet. Det kan være direkte helsefremmende. Det gir økonomisk selvstendighet, mestring, og trivsel i et arbeidsfellesskap.

Samfunnet må derfor legge til rette for at folk kan jobbe det de har evne til. Flere uføre skal kunne kombinere jobb og uføretrygd, og de som allerede gjør det skal kunne gjøre det i større grad.

Det er langt bedre for folk, for arbeidslivet, og for fellesskapet at man jobber noen timer om dagen eller noen dager i uka, enn ingenting. På den måten sikrer vi også tryggheten til de som av ulike årsaker ikke kan jobbe, i et bærekraftig velferdssystem.

Hele, faste stillinger er fortsatt hovedregelen
Betyr mer deltid for de utenfor arbeidslivet, at vi går bort fra prinsippet om heltid som hovedregel? På ingen måte.

Arbeiderpartiet har alltid vært en varm forkjemper for at vi har et trygt og godt arbeidsliv med faste, hele stillinger. Med en arbeidshverdag som gjør at folk holder seg friske og kan stå i jobb lenger. Det er fortsatt den soleklare hovedregelen.

Publisert: 08.07.2024 13:42

Sist oppdatert: 08.07.2024 13:42