Ferje innfelt helge orten foto marius ogne 11
HISTORIEOMSKRIVING: Helge Orten (H) mener Per Vidar Kjølmoen (Ap) driver med historieomskriving i sin omtale av ferjepolitikken. Foto: Marius Rosbach
Synspunkt

Høyre reduserer prisene på ferge

Per Vidar Kjølmoen (Ap) hevder Høyre forsøker å «stoppe lavere fergetakster». Det er bare tull, skriver Helge Orten (H).

25.11.2022

Per Vidar Kjølmoen bør bli mer redelig i sin kommunikasjon om ferge. I Kjølmoens historiefortelling har Ap og Sp halvert fergetakstene.

I virkeligheten fullfører dagens regjering det regjeringen Solberg startet på og som det var et bredt flertall for i Stortinget. Solberg-regjeringen, sammen med Frp, reduserte takstene med 25%. Støre-regjeringen fullfører det Stortinget var enig om og reduserer takstene med ytterligere 25% sammenlignet med nivået 1. januar 2021. Det er selvfølgelig Høyre enig i og det ligger inne i vårt budsjettopplegg for 2023.

Det må være mulig å glede seg over at det er et bredt flertall på Stortinget for å redusere fergetakstene uten å forsøke å skrive om historien.

Regjering og Storting har innført AutoPASS. Dette systemet automatiserer billetteringen, og det er bra, men samtidig ble det innført et takstsystem som gjør at passasjerer ble gratis. Merkostnaden ble belastet bilistene, noe som gjorde at prisen på en personbil økte med nærmere 30%. Dette ble gjennomført for riksvegfergene med bred tilslutning i Stortinget.

Fylkeskommunene står fritt til selv å sette takstene på sine ferger. I noen fylker ble takstene økt utover det statlige regulativet, noe også Kjølmoen har et betydelig ansvar for som tidligere fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal.

Derfor var det helt riktig å redusere takstene. Første reduksjon ble gjort av Regjeringen Solberg sammen med Frp, der prisene ble redusert med 25% fra 1. juli i 2021. Regjeringen Støre har fulgt opp og reduserte ferjeprisene med nye 11,7% i budsjettet for 2022. I statsbudsjettet for 2023 foreslås det en ytterligere reduksjon slik at samlet reduksjon er 50% sammenlignet med nivået 1. januar 2021. Det er Høyre enig i og har prioritert det i vårt budsjettopplegg for 2023.

I tillegg til dette har regjeringen prioritert å gjøre noen fergesamband gratis. Det har aldri vært en del av vår politikk, og vi er skeptisk til effekten dette vil ha på tilbudet i disse sambandene når billettinntektene bortfaller. Noen steder kan det også påvirke hurtigbåttilbudet. Vi mener at fergeprisen skal være mest mulig lik uavhengig av hvor du bor.

Kjølmoen hevder at Høyre forsøker å «stoppe lavere fergetakster». Det er bare tull! Det er et bredt flertall på Stortinget for å halvere fergetakstene og det ligger inne i vårt budsjettopplegg for 2023.

av Helge Orten (H)

Publisert: 25.11.2022 14:22

Sist oppdatert: 25.11.2022 14:25

Mer om