Bergen Havn vaagen IMG 5230
GODT FORNØYD: Norsk Sjøoffisersforbund er godt fornøyd med regjeringens forslag om å gjøre norske lønns og arbeidsvilkår obligatorisk på norsk sokkel og i norske farvann (med visse unntak). Foto: Wikimedia Commons
Synspunkt

Historisk seier for norske sjøfolk

Norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann vil være en viktig forutsetning for å lykkes med rekruttering av norske sjøfolk, skriver sjøkaptein og administrerende direktør i NSOF, Hans Sande.

01.06.2022

De sa vi ikke kunne gjøre det, men vi gjorde det! 30.mai sendte regjeringen Lov om norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann ut på høring. Vi har kjempet for dette i 13 år, så for oss er dette en historisk seier.

NSOF (Norsk sjøoffisersforbund) reiste krav om Norske lønns og arbeidsvilkår sammen med NSF (Norsk Sjømannsforbund) i den norske offentligheten allerede i 2008.

Motstanderne sa at det ikke lot seg gjøre, at det ville sette lønnsomheten til rederiene i fare, og dermed norske arbeidsplasser i fare, og at det var i strid med folkeretten. De hevdet at Norge ikke kunne innføre slike regler på egen kjøl, men de utredningene som vi fikk gjennomført viste det motsatte.

I 2010 engasjerte vi FAFO til å utarbeide rapporten “Hvem kan seile sin egen sjø.” I 2018 engasjerte vi Nordisk institutt for sjørett og Menon til å lage en alternativ utredning med samme mandat til det utredningsarbeidet som Næringsdepartementet hadde satt i gang, for å være sikre på at konklusjonene ikke skulle bli partiske.

Utredningene viste imidlertid begge at Norge var i sin fulle rett. Dette skapte i sin tur grunnlaget for å innføre den loven som nå er sendt ut på høring.

Norge er en av verdens ledende havnasjoner og har en sterk interesse av å fremme norsk skipsfarts konkurransedyktighet i et internasjonalt marked. Vi er også avhengig av gode og rettferdige betingelser for norske sjøfolk om bord i norske havområder, langs kysten og på norsk sokkel. Forutsigbarhet av avgjørende om vi skal sikre dagens og fremtiden kompetanse til alle våre havnæringer.

Havminister Bjørnar Skjæran (Ap) kaller det et historisk lovforslag. Det er jeg enig med ham i. Vi takker AP/SP regjeringen for å løfte fram denne loven og dermed også sikre sjøfolk de samme rettigheter til vanns, som det arbeidstakere har til lands.

Dette er et viktig skritt i kampen mot underbetaling, lavtlønnspress og sosial dumping i norske farvann.

Det betyr mer rettferdig konkurranse for maritime tjenester i norske farvann og på norsk sokkel, og vil være en viktig forutsetning for å lykkes med rekruttering av norske sjøfolk.

Det er viktig for rekrutteringen til en næring som vi skal bygge opp og som blir veldig viktig i årene som kommer.

Parallelt med olje og gass skal vi trappe opp utviklingen av havvind og andre næringer i havet. Det må gjøres på skulderen av den teknologien vi har evnet å bygge opp innenfor olje og gass, aqua-shipping og aqua-kultur. Det er her vi skal bygge framtidens kompetanse.

Norske sjøfolk skal ikke utkonkurreres på lønn på hjemmebane. Vi skal ha ordnede forhold i norske havområder, slik vi skal ha det på land. Dette har vært en lang seilas og er en stor seier for NSOF og våre medlemmer som har kjempet en lang kamp for norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann.

Nå skal loven ut på høring. Mange vil ha meninger om innholdet. Champagnekorkene kan ikke smelle før loven er vedtatt i Stortinget. Når loven trer i kraft er det viktig at Sjøfartsdirektoratet blir gitt tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre kontroll og tilsyn med loven.

Det er likevel slik at en svært viktig milepæl for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår nå er nådd. Det er bra og modig og nødvendig at vi får dette til og jeg har tillit til at Stortingsflertallet vil slutte opp om loven.

Den vil sikre norske sjøfolk rettferdig konkurransevilkår og ordnede forhold om bord i norske farvann. Det er vi stolte av å ha vært med på å kjempe for. Det bør også Norge som verdens ledende havnasjon være.


Publisert: 01.06.2022 14:28

Sist oppdatert: 03.06.2022 08:46