Møre ocean lab illustrasjon ntnu 11
VIL HA RASK BYGGESTART: Ordfører langs kysten ber om at byggingen av Ocean Space Center må komme i gang raskt. Illustrasjon: NTNU
Synspunkt

Ja til snarlig realisering av Ocean Space Centre

Ordførere lang kysten med felles opprop til Stortinget og flere statsråder.

02.06.2022

Norge er en havnasjon. I generasjoner har Norge vært verdensledende innen marin teknikk og hydrodynamikk. Det er en hovedårsak til at vi har lyktes med å nyttiggjøre oss ressursene i havet. I begynnelsen var det begrenset til maritim sektor og skipsfart, senere kom olje og gass. I dag er det grønne skiftet gjennomgående særlig med tanke på grønn skipsfart og havvind, men også offshore havbruk, mat fra havet og andre former for havenergi viktig.

I havrommet ligger løsninger på vår tids store utfordringer – og et stort eksportpotensial for bedrifter langs vår langstrakte kyst. Om vi også i fremtiden skal være en ledende havnasjon, trenger vi tilgang til utdanning, infrastruktur og havlaboratorier i verdensklasse og tilgang til fremragende fagfolk.

I generasjoner har industrien i fellesskap med det norske fagmiljøet utviklet havromsteknologi med utgangspunkt i den nasjonale infrastrukturen hos NTNU og SINTEF på Tyholt i Trondheim: Skipsmodelltanken fra 1939 og Havbassenget fra 1981, samt kavitasjonstunellen, konstruksjonslaboratoriet med mer. Bygging av nytt senter på Tyholt vil sikre et grønt skifte og konkurransekraft i havnæringene også for de neste generasjonene.

Det er bakgrunnen for at arbeidet med å etablere fremtidens kunnskapssenter for havrommet, Ocean Space Centre. Arbeidet har pågått siden 2005, og dagens konsept inkluderer tett samspill med fagmiljøer og industri langs hele kysten. I 2008 fikk senteret sin første øremerkede bevilgning fra det daværende Nærings- og handelsdepartementet, og industrien har sammen med SINTEF og NTNU arbeidet for realisering siden. Så sent som 11. mai i år presenterte regjeringen en viktig satsing på havvind.

Vi opplever det som et paradoks at regjeringen samtidig foreslår å utsette det prosjektet som skal gi oss nasjonal kapasitet til å utvikle kandidatene, kompetansen og teknologien som kan gjøre havvind til en vekst- og eksportnæring for norske bedrifter.

Det har over lang tid vært bred politisk enighet om Ocean Space Centre, som er forankret i en rekke regjeringers meldinger til Stortinget og Stortingsvedtak.

Vi mener det er svært viktig at Ocean Space Centre blir realisert raskt, og forventer at den politiske behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett ender med omgjøring av regjeringens forslag om utsettelse. Det er vil være av stor betydning for Norge som havnasjon og for utviklingen av Kyst-Norge.

Med vennlig hilsen,

Stian Herøy Fedje

Karstein Totland Masfjorden

Kåre Martin Kleppe Tysnes

Morten Storebø Austevoll

Gunnar Terje Silden Stad

Vibeke Stjern Åfjord

John E Høvik Osen

Kristin Strømskag Frøya

Ole Laurits Haugen Hitra

Sigmund Lier Tysvær

Jarle Nilsen Karmøy

Arne-Christian Mohn Haugesund

Odd Nilssen Aukra

Svein Roksvåg Smøla

Kjell Neergaard Kristiansund

Randi Bergundhaugen Vestnes

Bjørn Prytz Herøy

Ingrid Rangønes Averøy

Tove-Lise Torve Fylkesordfører, Møre og Romsdal

Harry Valderhaug Giske

Hanne Berit Brekken Aure

Jim Arve Røssevoll Sula

Eva Mariann Vinje Aurdal Ålesund

Knut Erik Engh Ulstein

Bernt Brandal Hareid

Jan Kristensen Lyngdal

Robert Cornels Nordli Arendal

Arnt Abrahamsen Farsund

Arne Thomassen Fylkesordfører, Agder

Beate Skretting Grimstad

Per Sverre Kvinlaug Kvinesdal

Publisert: 02.06.2022 14:45

Sist oppdatert: 03.06.2022 08:46

Mer om