Arbeidsledigheten blant sjoefolk har ikke vaert lavere paa tre aar
SJØFOLK: Sjøkaptein og administrerende direktør i NSOF, Hans Sande, etterlyser større satsing på norske sjøfolk. Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons
Synspunkt

Når vil regjeringen innfri sine budsjettløfter til norsk sjøfolk?

Regjeringen er samlet på Klækken til budsjettkonferanse for statsbudsjettet 2024. En ting er sikkert. Regjeringen vil komme til å innfase grønne avgifter i shipping. Samtidig opplever næringen skyhøye drivstoffpriser.

15.03.2022

Nedtrekket i tilskuddsordningen er likevel det som rammer norske sjøfolk mest og det som gjør det viktigere enn noen gang at Ap, Sp og SV nå begynner å innfri sine valgløfter i forhold til å gjennomfører en styrking av tilskuddsordningen slik de har lovet.

Formålet med tilskuddsordningen er å opprettholde norske arbeidsplasser på norske skip, sikre norsk maritim konkurranse og rekruttering av norske sjøfolk, gi norske rederier mer konkurransedyktige vilkår i norsk og internasjonal skipsfart og styrke innovasjonskraften i de maritime klyngene gjennom nærheten til norske sjøfolks erfaringsbaserte kunnskap fra yrkeslivet om bord.

NSOF forventer nå at regjeringspartiene innfrir sitt løfte med å styrke tilskuddsordningen både i forhold til statsbudsjettet for 2024 som det nå arbeides med på Klækken og i forhold til revidert i mai.

Regjeringen har sørget for å kompensere landverts transport i forhold til økte CO2 avgifter ved lavere veibruksavgift. Sjøtransporten har ikke fått noen slike kompensasjoner. Dette virker grovt konkurransevridende og stikk i strid med den uttalte politiske målsettingen om å stimulere til å få mer av godstransporten over på sjø. Regjeringen Støre sender i stedet godset fra sjø til land!

Nærskipsfarten tåler ikke enda en avgiftsøkning uten at regjeringen begynner å innfri noen av de løftene som regjeringen faktisk har gitt til norske sjøfolk. Stadig mer gods forsvinner til utenlandske skip. Det viser tallene fra Menon som blant annet ligger til grunn for Holmefjordsutvalgets arbeid om innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår.

Ap, Sp og SV lovte alle å styrke nettolønnsordning. Det skjedde ikke. I stedet ble ordningen svekket. Tilskuddsordningen fikk mindre penger og det ble til og med innført tak i nye segmenter som ikke før hadde hatt tak tidligere. Nå må regjeringspartiene snart stå ved løftene sine, skal det bli mer enn tomme ord. Nå må regjeringen innfri!

Av Sjøkaptein og Administrerende direktør i NSOF, Hans Sande

Publisert: 15.03.2022 11:04

Sist oppdatert: 17.03.2022 12:04

Mer om