Bente Lund Jacobsen foto Ogne Øyehaug
BEKYMRET: Bente Lund Jacobsen har gått gjennom hva partiene sier om skatter og avgifter for næringslivet - og er bekymret. Foto: Ogne Øyehaug
Synspunkt

Politikere – snakk med næringslivet!

De politiske partiene må ikke bare skyte fra hofta om nye og endrede, eller økte avgifter, skriver lederen av GATH-nettverket.

07.12.2023

Etter at de enkelte partiene har lagt frem sine alternative statsbudsjett for 2024, kjenner vi på en bekymring for det politiske bildet – spesielt når det gjelder skatter og avgifter for næringslivet.

Vi har derfor gjort oss noen refleksjoner over innspillene fra de enkelte parti.

Regjeringen vil opprettholde den ekstra arbeidsgiveravgiften med en liten justering, og i tillegg vil de opprettholde grunnrenteskatten til akvakultur på tjuefem prosent. Vi skal også merke oss at Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth sier at havbruk til havs ikke vil få grunnrente-beskatning – fordi man ennå ikke har grunnlag for å beregne dette! Det betyr vel at de holder mulighetene åpen for å legge grunnrentebeskatningen også på havbruk til havs i fremtiden?

SV vil gi akvakulturnæringen en høyere grunnrenteskatt og øke denne til trettifem prosent.

Rødt mener at kommunene skal få en større andel av grunnrenteskatten og er enig med SV om å øke denne. Havbruksfondet er et initiativ for at kommunene skal øke sin andel av fiskeoppdrett.

MDG vil kutte fondet med en milliard kroner og gjøre om deler av akvakulturnæringene sin produksjonsavgift til miljøavgift.

Venstre vil både gi lettelser i formuesbeskatningen med to milliard kroner og fjerne den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften. De vil beholde grunnrenteskatten som den er i dag.

Frp vil kutte skatter med seksten milliarder og avgifter med tjue milliarder. De ønsker å redusere formueskatten ved å endre bunnfradraget med to milliarder, og vil gi en total skattelette for næringslivet på 7,6 milliarder. Frp ber også regjeringen om å komme med en vurdering av alternative modeller og anbefalinger til beskatningsregimet for havbruk, med forutsetninger om at næringslivet involveres. Det har også denne delen av næringslivet bedt om siste året.

Høyre vil fjerne grunnrenteskatten og erstatte denne med økt produksjonsavgift for akvakulturnæringen, som skal gi en ekstra inntekt til statskassen på 3,8 milliard kroner.

Men nå må alle partier bruke tid - og snakke med næringene. Ikke bare skyte fra hofta om nye og endrede eller økte avgifter. Hvordan vil en produksjonsavgift slå ut for den enkelte bedrift? Progressive avgifter, hvor en betaler i forhold til mulighet for inntjening er en ting. Men å betale en økende produksjonsavgift når salgspriser er lave og inntektene uteblir kan bety kroken på døra for flere.

Den reelle grunnrenteskatten hittil i år har vært noe lavere enn de foreslåtte tjuefem prosent for det enkelte selskap. Her er det kanskje bunnfradraget som slår inn! Men både høy formueskatt, ekstra arbeidsgiveravgift og usikkerheten om hvordan grunnrenteskatten vil slå ut gjør at investeringer i Norge har stoppet opp.

Vi spør oss om hva det enkelte parti egentlig sier – hvor mye vil de kutte, og hva vil de øke?

Det kreves både risikovillighet og pågangsmot å etablere en bedrift. Og private personer satser både sparepenger og tar opp store lån for å etablere og vedlikeholde arbeidsplasser langs kysten vår. En kyst som kan virke milevis fra der beslutninger tas.

Før partiene foreslår endringer - Snakk med oss! Og lytt! Ikke glem samtalen når dere tar flyet tilbake til Oslo fra distriktene. Ta informasjonen dere hører og lærer med i beregningene til fremtidens statsbudsjett og skatte- og avgiftsfastleggingen. Vår oppfordring til alle parti: «Stikk fingeren i jorda» og sørg for at vi kan beholde arbeidsplasser i distrikts Norge. Samfunnet tåler ikke at næringslivet bygges ned!

Av Bente Lund Jacobsen, daglig leder i Global Aquaculture Tech Hub (GATH)

Publisert: 07.12.2023 14:30

Sist oppdatert: 07.12.2023 21:06

Mer om