Arnfinn ingjerd stig remøy hans jørgen fedog 11
VENTER RESULTATER: Daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest, Herøy-reder Stig Remøy og konsernsjef Hans Jørgen Fedog i Green Yard la frem forslaget om et resirkuleringsfond for offshorefartøyer på Green Yard Kleven i mars i år. Nå venter maritim bransje mer drahjelp fra myndighetene med ny regjering. Foto: Marius Rosbach
Synspunkt

Store maritime forventninger til ny regjering

Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest peker på hva bransjen venter seg av en ny regjering om en mer aktiv næringspolitikk.

Velgerne har sagt sitt, det blir regjeringsskifte og etter alt å dømme en flertallsregjering med Ap, Sp og SV. Maritim Forum forventer at den nye regjeringen følger opp den offensive maritime politikken de argumenterte for i opposisjon og i valgkampen.

For Maritimt Forum handler politikk alltid om å fremme den maritime klyngens interesser, uavhengig av hvem som sitter med regjeringsmakten. Vi har etterlyst en aktiv motkonjunkturpolitikk for å føre klyngen trygt gjennom koronakrisen. Deler av næringen trenger drahjelp fra staten for å komme seg over bølgedalen. Det er nødvendig for at offshorerederiene og de store skipsverftene skal være med på den veksten alle mener kommer i havnæringene.

Ap, Sp og SV har alle presentert forslag som indikerer at den nye regjeringen vil føre en mer aktiv maritim næringspolitikk. Dette hilser vi i Maritimt Forum velkommen. De tre partiene har tatt mange av våre forslag med i arbeidet på Stortinget og med i sine nye partiprogram for 2021-25. Nå har de tre partiene flertall og det forventes selvsagt at ordene omsettes i konkrete tiltak.

Skipsverftene
Ap, Sp og til dels SV har det siste året argumentert for at det haster med tiltak for de store skipsverftene, og har hver for seg foreslått en rekke tiltak som for eksempel å forbedre finansieringsordningene, legge til rette for hybridisering av den eksisterende offshoreflåten, endre anbudsreglene slik at offentlige skip bygges i Norge, framskynde offentlige innkjøp av utslippsfrie fartøy, sørge for at gryteklare offentlige skip blir satt i gang så raskt som mulig, øke bevilgningene til miljøvennlig resirkulering av offshoreskip samt innføre en toppfinansieringsordning for offshoreflåten.

Norge mangler en politikk for skipsverft. Det er det på tide å gjøre noe med. Vi forventer at den nye regjeringen allerede i regjeringserklæringen i høst kommer med tiltak for skipsverftene.

Resirkuleringsfond
Med stemmene Ap, Sp, SV og Frp, ba Stortinget i april regjeringen om å etablere en ordning for miljøvennlig resirkulering av offshoreskip. Vedtaket var basert på et forslag fra Maritimt

Forum for økt aktivitet ved noen norske verft, bedre balanse i offshoremarkedet, redusert tapseksponering for staten gjennom GIEK (nå Eksfin) og grunnlag for nye kontraheringer ved norske verft.

Det er ikke urimelig å forvente at en ny regjering følger opp egne vedtak fra Stortinget.

Havvind
Alle partier på Stortinget (med unntak av Rødt) er enige om at Norge må satse på havvind. SV vil ha et statlig selskap, mens Ap og Sp vil ha fortgang i utviklingen av sentrale ramme-betingelser, for en voksende næring med et enormt potensiale for både utstyrsleverandører, verft og rederi.

Verden trenger ren energi. Norge har kompetanse og teknologi til å ta en ledende rolle innen havvind, men da må vi sette opp farten for å gripe mulighetene. Maritimt Forum forventer at det settes fart i utviklingen av denne næringen i Norge.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk
Ap, Sp og SV er enige om mye i den maritime politikken, men har ulik tilnærming til tilskuddsordningen (også kalt nettolønnsordningen). Dette er en ordning for å sikre at det forblir i overkant av 20 000 norske sjøfolk om bord på norske fartøy. Ap vil sikre ordningen mens SV vil styrke ordningen. SP ville i sitt alternative Statsbudsjett for 2021 sette av over 690 mill. kroner for å oppheve taket i nettolønnsordningen og å utvide ordningen til alle typer sjøfolk. Maritimt Forum er tydelige på at det her er Sp som har den beste politikken.

Vekst i havnæringene
- Vi skal utvikle, ikke avvikle olje- og gassnæringen, er AP sitt hovedbudskap. Sp er langt på vi enige. SV vil stoppe leting og redusere produksjon. Maritimt Forum forventer at den nye regjeringen legger til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel.

Både avtroppende og påtroppende regjering er tydelige på at det er stort potensiale for vekst i nye havnæringer. SINTEF Ocean mener det er grunnlag for en vekst i havnæringene på 40 % fram til 2050 selv om oljenæringen skulle bli mindre.

Havbruksnæringen er en Norges mest vekstkraftige og lønnsomme næringer. Med de rette rammebetingelsene kan næringen fortsette veksten, ikke minst langt til havs. Ap vil doble verdiskapingen fra havbruk innen 2030, forutsatt at den er bærekraftig og at veksten kan skje i sameksistens med andre næringer til havs.

Det grønne skiftet krever en rekke metaller som det i dag er mangel på. En mulighet er å utvinne metaller fra havbunnen. Vi vet at det blant annet er mye kobber og sink på havbunnen på norsk sokkel. Teknologi og kompetanse fra oljenæringen gjør oss i stand til å innta en ledende rolle.

Maritimt Forum forventer at den påtroppende regjeringen setter opp farten i nye næringer til havs som både kan skape nye arbeidsplasser og bidra til det grønne skiftet.

Grønn skipsfart
Alle partier på Stortinget er enige om at norsk skipsfart skal utvikles mot nullutslipp. De tre mulige regjeringspartiene er enige om å forsterke det grønne maritime skiftet. Ap vil stille krav om lavutslippsløsninger fra 2025 og nullutslipp fra 2030 til offshoreskip. Sp vil at alle nye skip skal ha nullutslipp fra 2030. SV vil elektrifisere havbruksnæringa, stille krav til nullutslipps i offshoreskip og ha nullutslipp i nye ferger og hurtigbåter.

Maritimt Forum forventer at tempoet i det grønne maritime skiftet forsterkes. Det vil være bra for klima og for norske arbeidsplasser.

Aktiv maritim politikk
Vi har over flere tiår sett at en aktiv statlig maritim politikk har vært utløsende for høy verdiskaping, sysselsetting og eksport fra en av landets viktigste næringer. Nå står vi på terskelen til det største teknologiske skiftet i skipsfartens historie; større og mer krevende enn overgangen fra seil til damp. Nye grønne løsninger som kutter utslipp, og samtidig innebærer enorme eksportmuligheter for Norge. Men da må vi våge å satse. Derfor har norsk maritim industri store forventninger til den nye regjeringen.

Publisert: 28.09.2021 09:41

Sist oppdatert: 30.09.2021 12:34