Vil Stortinget sikre framtiden vaar i havet
Synspunkt

Vil Stortinget sikre framtiden vår i havet?

Koronakrisen og oljeprisfallet setter maritim næring på den største prøven i moderne tid. Mens samfunnet nå heldigvis gradvis åpnes opp igjen og kriseforståelsen svinner hen, er det fra høsten og utover i 2021 den verste smellen kommer i den maritime næringen.

Regjeringens forslag til krisepakke møter ikke det næringen trenger for å komme igjennom koronakrisen. Nå setter vi vår lit til Stortinget.
Regjeringens maritime pakke ble lansert i slutten av mai. Pengene skal gå til viktig oppgradering av Sjøforsvarets korvetter, ny låneordning for grønn flåtefornyelse og til forskning knyttet til grønn skipsfart. Isolert sett er dette bra. Men regjeringens krisepakke på 684 millioner kroner over fire år, utgjør kun litt over en halv dags omsetning i næringen. Dette monner for lite i en ny runde med nødvendig omstilling.
Krisepakken svarer ikke ut det umiddelbare behovet for å opprettholde aktiviteten. Det vi trenger er tiltak som holder hjulene i gang gjennom krisen, slik at vi bevarer 90 000 maritime arbeidsplasser og vår verdensledende kompetanse. Regjeringen har et sentralt poeng i at man ikke bare må stimulere til det vi skal leve av til høsten, men det vi skal leve av i 2030. Men vi har lite å levere i 2030 hvis vi ikke kommer oss gjennom denne høsten og 2021. Vi må ha tiltak som gir aktivitet nå.
Norges Rederiforbunds siste medlemsundersøkelse sier at vi står overfor en krise som er mye større og mer krevende enn finanskrisen i 2009 og offshorekrisen i 2014. I Norsk Industris siste medlemsundersøkelse varsler prognosene et svakt andre halvår 2020 med betydelig omsetningsfall. I en rapport fra Menon Economics bestilt av Maritimt Forum, går det fram at norsk maritim sysselsetting kan falle med nesten 25 prosent fram til utgangen av 2022.
Nå fester vi lit til at opposisjonen på Stortinget kommer oss til unnsetning. De neste par ukene vil bli avgjørende for trygge en av landets viktigste eksportindustrier og framtidsnæringer.
NHO, LO og Maritim Forum står bak kravet om at Stortinget må vedta tiltak for å opprettholde aktiviteten igjennom krisen som å fremskynde bygging av «gryteklare», nye statlige skip som Forsvaret uansett skal ha.
Forsvaret arbeider med en ny fartøystruktur som skal ivareta vedvarende operativ evne. Dette vil være multirolleoverflatefartøy og en videreutvikling av et Vanguard-konsept som moderskip for en rekke autonome og ubemannede farkoster. Utvikling og bygging av disse fartøyene vil ha stor betydning for hele den maritime klyngen. Derfor er det viktig at prosjektet settes i gang allerede i 2020, slik at Norge etablerer en tidlig internasjonal posisjon i utvikling av neste generasjons overflatefartøy.
Verftene, rederiene og leverandørindustrien i den maritime næringen har siden omstillingen etter oljekrisen i 2014 hatt til dels store tap som har tært på handlefriheten. Når en nå utover i 2020 og 2021 står foran ytterligere omstilling mot det grønne skriftet, så trenger aktørene likviditetsordninger som støtter opp under dette. Det er derfor helt avgjørende at Stortinget ber regjeringen om å arbeide gjennom sommeren med konkrete tiltak for å bistå næringen med kritisk omstillingslikviditet.
Med vennlig hilsenLO i Møre og Romsdal NHO i Møre og Romsdal Maritimt Forum NordvestKari Hoset Ansnes Espen Remme Arnfinn Ingjerd

Publisert: 08.06.2020 13:14

Sist oppdatert: 11.02.2021 08:42