Kort fortalt

Dødeleg manet spreier seg langs kysten

I 2001 døydde heile 600 tonn fisk som følgje av perlesnormaneta. No er ho tilbake langs heile kysten.

06.11.2023

Etter at maneta først vart observert i slutten av oktober, er det no meldt inn 17 nye observasjonar til Dugnad for Havet, melder Havforskingsinstituttet.

– Det er no registrert observasjonar langs heile kysten, frå Kristiansand til Hammerfest, og talet aukar for kvar dag som går, seier havforskar Tone Falkenhaug til Kyst og Fjord.

Kolonimaneta kan bli opptil 30 meter lang. Kolonien består av mange små individ med ulike oppgåver. Nokre er ansvarlege for reproduksjon, andre sørgjer for rørsle og navigasjon, medan nokre er jegerar som sikrar at alle får tilstrekkeleg med mat.

Perlesnormaneter kan vere dødeleg for oppdrettsfisk. Dette har skjedd to gonger tidlegare. I 1997 tok maneter livet av 12 tonn laks, medan 600 tonn fisk døde i 2001. Maneta kan skade fisken ved å forårsake brannsår på huda eller gjellene, noko som gjer fisken meir mottakeleg for infeksjonar og sjukdommar.

– Vi kan førebels ikkje seie noko om omfanget av nærværet til perlesnormaneta eller tettleiken basert på dei rapportane vi har fått frå publikum. Men vi set stor pris på kvar registrering, seier Falkenhaug.

Publisert: 06.11.2023 10:50

Sist oppdatert: 06.11.2023 10:50