Kort fortalt

Vil ha kronetillegg - ikkje prosentar

Torsdag startar lønnsoppgjeret i Kommune-Noreg.

26.04.2023

Då håpar folk flest at det vil bli gitt kronetillegg, og ikkje eit prosenttillegg.

Det viser ei undersøking som Fagforbundet har fått gjennomført av meiningsmålingsbyrået Sentio.

I lønnsoppgjer blir det gjerne skilt mellom kronetillegg og prosenttillegg. Med kronetillegg får alle det same beløpet, medan ein med prosenttillegg får tillegget som prosent av inntekta. Med prosenttillegg vil altså ein med høgare lønn få eit høgare kronebeløp i lønnsvekst.

Dei spurde har vorte spurde om kva for eitt av desse alternativa dei meiner er mest rettferdig. Her svarer 58 prosent kronetillegg, 30 prosent prosenttillegg og 12 prosent veit ikkje, skriv Klassekampen som har publisert målinga.

Også Fagforbundets leiar Mette Nord meiner at det er kronetillegg som skal gjelde i år.

– Det handlar om fordeling. Det er ingen tvil om at dei som er i dei lågaste lønnssjikta, slit meir med auka prisar enn dei med høgare inntekter. 4 prosent av ei låg inntekt er mykje mindre enn 4 prosent av ei høg inntekt, men mjølka kostar det same, seier ho til avisa.

Nord er også forhandlingsleiar for heile LOs forhandlingsdelegasjon i oppgjeret.

Publisert: 26.04.2023 08:14

Sist oppdatert: 26.04.2023 08:14