Kort fortalt

Regjeringa avklarer vindkraftveto

Ja frå kommunane er avgjerande.

13.04.2022

(NPK-NTB): Ein kommune må seie ja dersom det skal byggjast ny vindkraft på land, presiserer olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) overfor Klassekampen.

– La meg vere heilt tydeleg: Det er kommunane som avgjer om nye vindkraftprosjekt skal gå til konsesjonsbehandling eller ikkje, seier Aasland.

I ei sak avisa publiserte måndag ville ikkje statsråden seie om kommunane får veto mot vindkraft. Klassekampen spurde Aasland to gonger om kommunane ville få moglegheit til å leggje ned veto i spørsmål om vindkraftutbygging. Han svarte ikkje på spørsmålet, men sa i staden:

– Vi vil ikkje at vindkraft skal vere uønskt. Vi vil ikkje køyre over kommunane i desse sakene, og den nye produksjonsavgifta er det viktigaste grepet for å få til det. Vi ønskjer å motivere kommunane på ein best mogleg måte og at dei skal vere positive til vindkraft.

Bakteppet er at Aasland fredag førre veke la fram hovudpunkt frå tillegget til energimeldinga. Dei vil mellom anna be Noregs vassdrags og energidirektorat (NVE) om å ta opp igjen konsesjonsbehandling av vindkraft på land etter ein tre år lang pause.

– Heile føresetnaden her er at vi ikkje skal køyre over kommunane på nokon som helst måte. Dette står tydeleg i brevet vi har sendt til NVE, seier han til Klassekampen og held fram:

– Vi får ikkje konsesjonsbehandla dersom ikkje kommunane seier ja.

(©NPK)

Publisert: 13.04.2022 08:07

Sist oppdatert: 13.04.2022 08:09

Mer om