Kort fortalt

Samde om straumstøtte til landbruket

Avtalen gir ekstraløyving på halv milliard.

09.02.2022

(NPK-NTB): Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV er samde om ei mellombels straumstøtteordning for landbruket.

Støtteordninga til jordbruks- og veksthusnæringa har som mål å kunne utbetale støtte i andre halvdel av februar 2022.

Ordninga er basert på prinsippa i straumstønadsordninga for hushalda, men med eit vesentleg høgare tak for straumbruken for jordbruket og utan tak for veksthus, opplyser dei tre partia i ei pressemelding.

Forslaget inneber ei ekstraløyving på 500 millionar kroner.

Publisert: 09.02.2022 10:22

Sist oppdatert: 09.02.2022 10:23

Mer om