Kort fortalt

Stort minus for Halsebakk-satsing

Tilførte friske pengar til Sandsøya-prosjekt.

Marius Rosbach
24.07.2023

2022 var det første som likna på eit normalår for Rosenlund Hamn – satsinga med hotell og matservering på Sandsøya.

Årsrekneskapen for 2022 viser eit underskot på nær 6,5 millionar av ei omsetning på 4,1 millionar (sjå tabell).

Tall i millioner kroner
Rosenlund Hamn
20222021
Driftsinntekter4,11,9
Driftsresultat-6,48-1
Resultat før skatt-6,49-1

Selskapet blir leia av Anja Mek Halsebakk, dotter til brønnbåtreiar Roger Halsebakk. Familien sitt investeringsselskap Ronja Capital står bak satsinga og eig alle aksjane i selskapet.

Familien har satsa kring 100 millionar kroner på å bygge opp plassen, og tilførte nye 10,6 millionar i konsernbidrag i løpet av fjoråret.

Selskapet hadde ved utløpet av året eigenkapital på 4,3 millionar og langsiktig gjeld på 2,1 millionar kroner.

I snitt var det ni årsverk i arbeid i løpet av fjoråret.

Publisert: 24.07.2023 14:39

Sist oppdatert: 24.07.2023 14:39

Mer om