Kort fortalt

Varehandel-auke i januar

Ny oppgang, etter nedgang i desember.

27.02.2023

NPK-NTB: Auka matprisar bidrog mest til at omsetninga i detaljhandelen auka 1,3 prosent frå desember i fjor til januar i år. Det viser nye tal frå SSB.

Oppgangen kjem etter ein nedgang på 4,2 prosent frå november til desember.

Tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at daglegvarehandelen bidrog mest til oppgangen i januar, med ein auke på 3,6 prosent i sesongjustert omsetningsvolum.

– Daglegvarehandel var blant næringane som bidrog mest til nedgangen vi såg i desember, som han også har gjort i fleire av månadene etter at samfunnet opna opp igjen. Den førehandsvarsla prisauken på mat frå 1. februar kan ha bidrege noko til auken i januar, seier seniorrådgivar i SSB, Marius Bergh.

Også butikkhandel med andre hushaldsvarer i spesialforretningar bidrog til oppgangen, med ein oppgang på 2,0 prosent i januar. Her var oppgangen størst for butikkhandel med interiørartiklar.

For drivstoff og netthandel var det ein nedgang i januar, som bidrog til å dempe den samla oppgangen i omsetningsvolumet i denne perioden.

På førehand hadde DNB venta ein oppgang på 0,3 prosent i varehandelen.

– DNBs transaksjonsdata tyder på ein moderat oppgang i forbruket i januar. Noregs Bank anslo i desember ein nedgang i det private forbruket på 1,5 prosent i 2023. Ein oppgang i detaljomsetninga i januar kan indikere hushalda er meir motstandsdyktige enn forventa, skreiv seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets i morgonrapporten sin måndag før SSB-tala vart publiserte.

Publisert: 27.02.2023 09:16

Sist oppdatert: 27.02.2023 13:55