Kort fortalt

Vil bygge ut straumnettet raskare

Energiministeren ber om fortgang.

14.09.2022
(NPK-NTB): Regjeringa vil ha fortgang i utviklinga av straumnettet. Ho ber NVE vurdere ei «fast track»-ordning for konsesjonsbehandling av små eller enkle saker.

Olje- og energidepartementet ber no NVE om å kontinuerleg sjå på fleire tiltak for å forenkle konsesjonsbehandlinga av nye nettanlegg.

– Departementet meiner at konsesjonsprosessane framleis bør tilpassast omfanget i sakene. Eit tiltak som kan bidra til å forenkle styresmaktsbehandlinga, er å gå litt lenger i å skilje ut mindre og enklare saker for å behandle dei i eit eige hurtigløp. Dette ber vi no NVE om å vurdere, seier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i ei pressemelding.

I brevet til NVE ber departementet også om ein sektorrettleiar for samfunnsøkonomisk analyse av nettanlegg.

– Vi håpar at ei betre rettleiing av utbyggjarane kan bidra til høgare kvalitet på søknadene og konsekvensutgreiingane. Og at det i sin tur kan bidra til raskare konsesjonsbehandling, seier Aasland.

Rapporten frå straumnettutvalet «Nett i tide» om utvikling av straumnett i Noreg kom i juni og er no på høyring, med høyringsfrist 30. september.

(©NPK)

Publisert: 14.09.2022 10:32

Sist oppdatert: 14.09.2022 10:33

Mer om