Kort fortalt

Vil gi pengar til mjølkeprosjekt

Skal bremse negativ utvikling.

Marius Rosbach
23.10.2023

Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal ber politikarane i kompetanse og næringsutvalet seie ja til å løyve inntil 950.000 kroner til «Mjølkeprosjektet på Indre Sunnmøre».

Utvalet skal ta stilling til saka på sitt første møtet torsdag.

Det har tidlegare vore gjennomført mjølkeprosjekt i ti kommunar på Nordmøre og i Romsdal, samt i alle kommunane på ytre- og nordre Sunnmøre sidan 2004. No står indre Sunnmøre for tur, heiter det i saksutgreiinga.

Målet med mjølkeprosjektet på Indre Sunnmøre er å bremse den negative utviklinga i mjølkeproduksjonen, og er ei påbygging av tidlegare mjølkeprosjekt i Møre og Romsdal.

Publisert: 23.10.2023 14:10

Sist oppdatert: 23.10.2023 14:10

Mer om