Stiftelesesmøte foreningen framtidslaben for Ogne
STIFTET FORENING: Foreningen Framtidslaben ble stiftet 26. april i år. Dagens partnere må melde seg inn på nytt om de vil være med videre. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Ålesund kommune tar millionregningen

Betaler lederlønn og husleie for Framtidslaben - ut 2024.

25.06.2023

Misnøye hos partnerne fra næringslivet har gjort at det politiske prestisjeprosjektet Framtidslaben - offisielt United Future Lab Norway - i Ålesund omorganiseres.

Framtidslaben skal omdannes til en forening, der hvert medlem har en stemme. I dag er Framtidslaben en avdeling i Ålesund kommune. Stiftelsesmøtet for foreningen var i april i år.

Planen er også at at medlemmene skal finansiere foreningen, men hvem skal betale regningen for husleie- og driftskostnader som Framtidslaben har påtatt seg mens Ålesund kommune har hatt styringen?

Framtidslaben og The North West

I Framtidslaben skulle offentlige aktører, representanter fra akademia og næringslivet samles for å utvikle og samarbeide om tiltak som skulle gjøre det mulig for regionen å nå FN sine bærekraftmål. Det handler om alt fra å redusere CO2-utslipp, til å resirkulere ressurser og skape inkluderende samfunn.

The North West hovedaktivitet er en årlig uke med arrangementer med regionutvikling som hovedtema.

4,8 millioner i husleie
Det har Ålesund kommunestyre svart på i et vedtak denne uken.

Ålesund kommune dekker den årlige husleien på 4,8 millioner kroner i NMK-bygget i Ålesund i år og neste år. Det er så lenge leieavtalen som ble inngått i 2019 varer.

Ålesund kommune dekker også lønn til daglig leder i Framtidslaben i 2023 og 2024 og viderefører støtten til konferansearrangøren The North West, som skal legges inn i foreningen. The North West eies av Ålesund og Sula kommune, sammen med Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Vedtaket i Ålesund kommunestyre betyr at bedrifter som vil med i Fremtidslaben selv kan være med og bestemme kostnadsnivået til Framtidslaben, blant annet fordi dagens avtale om leie av lokaler på NMK utløper når 2024 er omme.

4,7 millioner i minus
Framtidslaben skulle opphavlig dekke lønn og husleie gjennom bidrag fra partnerne i prosjekter i Framtidslaben-regi. "Dette har man så langt ikke klart å oppnå, og prognose for drift 2023 er et negativt resultat på ca 4,7 mill. Resultat 2022 var minus 3,2 mill.", skriver kommunedirektør Steven Hasseldal i saksframlegget til kommunestyret.

For å redusere kostnaden leier Framtidslaben i dag ut deler av lokalene sine på NMK i Ålesund og "er også i dialog med andre aktører som kan være aktuelle som leietakere."

Publisert: 25.06.2023 05:00

Sist oppdatert: 24.06.2023 18:57

Mer om