TEFT Lab NTNU Idun Bakken foto Linn
ENGASJERT: Idun Bakken er prosjektleder for TEFT Summer Internship.
Nytt

Årets TEFT-internship i gang

11 studenter bruker sommeren på å løse problemer for det lokale næringslivet.

Linn Antonie Vårdal Solheim
30.06.2023

For femte året på rad arrangeres TEFT-internship. Fordelt på fem prosjekter jobber 11 studenter med å løse komplekse utfordringer på bestilling fra det lokale næringslivet.

Studentene kommer fra en rekke forskjellige studieinstitusjoner og har ulike fagbakgrunner, og jobber med alt fra kunstig intelligens til klimaavtrykk til metaverse og forskning på næringsnær utdanning.

Dette er TEFT-lab:

TEFT står for Tjenesteinnovasjon, Entrepenørskap, Finans og Teknologi, og TEFT-lab er et samarbeid mellom Sparebanken Møre og NTNU. Her utforskesi mulighetene det teknologiske skiftet byr på, i møtet mellom næringsliv og akademia, og TEFT-lab deltar aktivt i utdanning, forskning, nyskaping og formidling i skjæringspunktet økonomi og teknologi.

Kilde: NTNU/TEFT

Studentene søkte seg til de prosjektene de syntes var interessante, og følges tett opp av veiledere fra NTNU og deltakerbedriftene. Arbeidet foregår intensivt i seks uker, hvor de i et team for å finne en løsning på problemstillingen deltakerbedriften har tildelt dem.

Prosjektene startet 12.juni, har tre uker sommerferie i juli og avsluttes 10.august, og oppdragsgiverne ser frem til å bli utfordret av de dyktige studentene på viktige områder for faglig utvikling, og får gjennom initiativet mye spennende og god innsikt.

Årets prosjekter:

Bedrift:

Prosjekt:

Kystverket

Maskinlæring og kunstig intelligens: Husfargegjenkjenning

Kystverket

Klima og miljø: Alternative drivstoff og infrastruktur

TAFJORD

Redusere og måle klima- og miljøavtrykk

Sparebanken Møre

Metaverset i fremtidens bankvirksomhet

NTNU/InnoPraksis

Forskning og formidling: Næringsnær utdanning for økonomisk administrative fag

Publisert: 30.06.2023 17:00

Sist oppdatert: 30.06.2023 16:23

Mer om