Elise Fiske dgl Maritimt Forum Nordvest foto Ogne
RAPPORT: Maritimt Forum har fått laget en ny ringvirkningsanalyse av martim næring. Elise Fiske er leder for Maritimt Forum Nordvest. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

10.500 ansatte i maritime bedrifter

Ålesund største maritime kommune på Nordvestlandet.

22.06.2023

6100 av i alt 10.500 jobber i maritime bedrifter er i Ålesund, ifølge beregninger fra selskapet Ny Analyse. Når ringvirkninger tas med er det snakk om i alt 21.500 jobber på Sunnmøre.

Ny Analyse har beregnet sysselsetting og verdiskaping i maritime bedriftene blant annet på Sunnmøre, på oppdrag for interesseorganisasjonen Maritimt Forum.

Poenget med rapporten er blant annet å vise frem betydningen av næringen, både nasjonalt og lokalt.

På landsbasis er det snakk om 87.500 arbeidsplasser, i hele Møre og Romsdal 13.300.

Flere typer bedrifter
Maritime bedrifter i rapporten er verft, skipsdesignere utstyrleverandører og rederier.

Rapporten fra Ny Analyse har likhetstrekk med den årlige klyngeanalysen Menon Business Economics lager for klyngeorganisasjonen GCE Blue Maritime.

Lærere og sykepleiere
Analysen Maritimt Forum har bestilt omfatter også en beregning av hva verdiskapingen i maritime bedrifter finansierer.

De maritime bedriftene på Sunnmøre og deres ansatte betalte i alt 4,4 milliardar i skatt i 2021, ifølge rapporten.

Når effekten av ringvirkningene i andre bedrifter legges til komme beløpet opp i 6,8 milliarder, nok til å betale for fore eksempel 12.400 lærere.

Publisert: 22.06.2023 13:28

Sist oppdatert: 22.06.2023 13:28