Øystein Dørum NHO foto Ogne
DÅRLEGE UTSIKTER: NHO sin sjeføkonom Øystein Dørum legg fram NHO sin fjerde kvartalrapport for året, ein rapport som viser at fleire bedrifter ventar tøffare tider. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

28 prosent vil kutte tilsette

Bedriftene er blitt meir pessimistiske, viser NHO-rapport.

13.12.2022

NPK-NTB: 28 prosent av bedriftene seier dei vil redusere talet på tilsette i det neste halvåret. NHO spår at jobbveksten vil flate ut.

I siste kvartal har talet på ledige stillingar falle markant innan både industri, reiseliv, bygg og anlegg, transport og forretningstenester, viser det siste økonomiske overblikket til NHO.

Det er eitt av fleire teikn på at sysselsetjinga vil bremse etter ein bratt auke etter pandemien.

– Sysselsetjingsoppgangen i privat næringsliv er ikkje venta å halde fram i same takt framover, heiter det i rapporten.

Medan kvar sjuande bedrift, 15 prosent, seier dei vil auke sysselsetjinga, skal nesten dobbelt så mange redusere ho. Nettotalet er det lågaste sidan finanskrisa, ifølgje NHO.

Noreg går usikre økonomiske tider i møte, og NHO meiner uvissa særleg er knytt til tre forhold:

* Kor djup og langvarig nedturen rundt oss vil bli.

* Korleis energiprisane vil utvikle seg, noko som også er avhengig av vêret.

* Korleis uvisse og svak inntektsutvikling vil påverke åtferda til forbrukarar og bedrifter.

NHO meiner også det er god grunn til å tru at også konsumprisveksten vil nå toppen om ikkje lenge.

– Det vil på si side innebere at sentralbanken snart har nådd rentetoppen, heiter det i rapporten.

Publisert: 13.12.2022 10:39

Sist oppdatert: 13.12.2022 10:50