Sunnmøre tingrett foto ogne
Illustrasjonsfoto: Ogne Øyehaug
Nytt

Advokatstrid om telefonnummer er løyst

Forlik i saka mellom fire advokatar i Ålesund og deira tidlegare arbeidsgivar.

08.03.2023

(NPK-NTB): Fire advokatar i Ålesund har fått tilbake telefonnummera sine frå den tidlegare arbeidsplassen sin etter at det er inngått forlik i saka.

Fire advokatar som braut ut frå advokatfirmaet Advocator i Ålesund for å starte sitt eige firma, oppdaga at den gamle arbeidsgjevaren hadde sperra mobilnummera deira.

Starta eige advokatfirma
Laurdag skreiv AdvokatWatch at dei fire hadde teke den gamle arbeidsplassen deira til retten etter å ha fått mobilnummera sine sperra. Utbrytarkvartetten jobbar no i det nye advokatfirmaet Tinde.

Eit krav om mellombels åtgjerd skulle behandlast torsdag denne veka i Møre og Romsdal tingrett, men no er saka forlikt. Det viser ei hevingsrettsavgjerd som AdvokatWatch har fått innsyn i.

«Ved felles prosesskriv som kom inn 07.03.2023 har partane kravd saka heva som forlikt. Det går fram av prosesskrivet at forliket også omfattar sakskostnadene. Retten tek kravet til følgje», heiter det i rettsavgjerda.

Vil ikkje kommentere
Verken Advocator eller dei fire utbrytarane har førebels vilja kommentere saka overfor AdvokatWatch.

Det er vanleg at eigarskapen av slike telefonnummer blir overført utan problem når ein byter jobb. Men dersom det har vore ein konflikt mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar, kan det oppstå problem, skreiv E24 i 2017.

(©NPK)

Publisert: 08.03.2023 19:29

Sist oppdatert: 08.03.2023 19:34

Mer om