Nortel oslo børs merkur 111 10d736c24b54623aee7c17f28e13399c
ENDRINGAR PÅ EIGARSIDA: Etter at Skandinaviske Enskilda Banken har seld ein del av aksjane sine i Nortel er Leif Arne Langøy og familien største aksjonær i mobiltelefoniselskapet i Ålesund
Nytt

Børsdagen: Bank ikkje lenger størst i Nortel

Skandinaviska Enskilda Banken har 1,5 millionar færre aksjar i Nortel. Ronja Capital II har 1,5 millionar fleire.

26.04.2023

Ut frå aksjonærlistene ser det ut som det er svenske Skandinaviska Enskilda Banken som selde dei 1,5 millionar aksjane Halsebakk-familiens investeringsselskap Ronja Capital II har kjøpt det børsnoterte mobiltelefonselskapet Nortel.

Ved utgangen av mars hadde banken 3,6 millionar Nortel-aksjar. Det tilsvarte 19,3 prosent av selskapet og gjorde banken til største eigar, før Leif Arne Langøy og familiens investeringsselskap Lapas (18,2 prosent) og grunnleggar og dagleg leiar Cristian Pritchard sitt selskap Proff Invest (16,3 prosent).

No har banken 2,1 millionar aksjar (11,4 prosent).

Ronja Capital II har ein eigarandel på 8,1 prosent etter kjøpet og er femte største eigar i Nortel.

Skandinaviske Enskilda Banken kom inn blant dei 20 største eigarane i kvartalsrapporten for 2. kvartal i 2022, med 2,1 millionar aksjar og ein eigarandel på 11,4 prosent.

I 3. kvartalsrapporten 2022 var antal aksjar auka til 3,1 millionar aksjar og 16,3 prosent eigarandel.

I løpet av 1. kvartal auka talet på aksjar der banken sto som eigar til 3,6 millionar aksjar og 19,3 prosent eigarandel.

Berre ein gang før Nortel 15. mars i år fortalde at selskapet har friarar og vurderer moglege bod på selskapet har Nortel-kursen vore over 28 kroner aksjen. Store deler av 2022 var den under 20 kroner. Ronja Capital II kjøpte truleg til rundt 28 kroner aksjen og Skandinaviska Enskilda Banken har dermed truleg seld med god gevinst.

Det er sjansen for ein stor gevinst ved eit eventuelt sal av Nortel som har lokka Ronja Capital II til p satse på selskapet.

I dag var aksjekursen i Nortel 33,60 kroner aksjen, som betyr at Ronja Capital II har ein potensiell gevinst på investeringa si i førre veke på over åtte millionar kroner.

Børsdagen
Selskap Kurs i kroner %-endring i dag
Hofseth Biocare 3,44 2,69 %
Golden Energy Offshore Services 1,11 2,51 %
Norva 24* 29,00 2,29 %
Arctic Bioscience 11,00 1,85 %
Sparebanken Møre 76,75 0,87 %
Hav Group 10,50 0,48 %
Hexagon Composites 30,72 0,26 %
Eqva (tidlegare Havyard Group) 3,28 0,00 %
Hexagon Purus 21,05 0,00 %
Atlantic Sapphire 5,08 -0,20 %
Havila Kystruten 9,46 -0,42 %
Salmon Evolution 7,81 -0,51 %
Nortel 33,60 -0,59 %
Statt Torsk 0,89 -1,11 %
Havila Shipping 16,50 -2,48 %
Endúr 44,80 -3,03 %
*Svenske kroner

Publisert: 26.04.2023 16:42

Sist oppdatert: 26.04.2023 16:44

Mer om