Terje Aasland og Knut Flakk på fabrikktomta til Norwegian Hydrogen på Hellesylt foto Ogne
Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og Norwegian Hydrogen-medeigar Knut Flakk på Hellesylt tidlegare i år. Norwegian Hydrogen skal produserere hydrogen her og har satsa på at Hyon kan lever bunkringsanlegget for skip som skal bruke hydrogen som energiberar. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Børsdagen: Hyon avlyser avvikling

Det har dukka opp ein mogleg redningsmann for hydrogenteknologi-selskapet.

14.09.2023

Hyon er eit selskap i Drammen som har spesialisert seg på å utvikle bunkringsanlegg for skip som skal bruke hydrogen som energiberar.

Sambandet til Nordvestlandet er at planen er at Hyon skal levere bunkringsanlegget på Hellesylt, som skal forsyne ei mogleg hydrogendriven ferje mellom Hellsylt og Geiranger med hydrogen.

Det hydrogenet skal produserast på Hellesylt av Ålesundselskapet Norwegian Hydrogen. Opphavleg var Norwegian Hydrogen medeigar i Hyon på like fot med to andre selskap som også satsa på hydrogen, Saga Pure og NEL. De to selde seg ut tidlegare i år. Då sto Norwegian Hydrogen att som største, og einaste industrielle eigar, med 17,6 prosent eigarandel i eit selskap som hadde 0,6 millionar kroner i inntekter og eit resultat før skatt på 11,4 millionar kroner i første halvår i år.

På eigarsida i Norwegian Hydrogen er blant andre selskap eigd av Knut, Erika June og Maria Lilly Flakk, det børsnotere selskapet Hexagon Composites, japanske Mitsui & Co Ltd, Hofseth International og Tafjord Kraftproduksjon.

Styret i Hyon har tidlegare rådd eigarane til å kaste korta og avvikle Hyon, men i dag kom eit kontrabeskjed.

No er det komne moglege investorar på banen som gjer at selskapet kan overleve, og dagens eigarar kome betre ut økonomisk enn ved ei avvikling. Men kva som skjer med hydrogenteknologien til Hyon er uvisst, for den kan bli skilt ut eller avvikla, medan Hyon arbeider vidare med ting som selskapet ikkje driv med i dag.

Les børsmelding her

Norwegian Hydrogen sine aksjar i Hyon var verdt over 21 millionar kroner då Hyon vart notert på Euronext Growth i februar 2022. Då var kursen 2,17 kroner aksjen. I dag klokka 16:19 var Hyon handla til kurs 0,29 kroner aksjen, opp over 20 prosent sidan i går. Den kursen verdset Hyon til 16 millionar kroner.

Artikkelen er oppdatert med aksjekursar til selskap på Nordvestlandet, etter at børshandelen var over for i dag.

Børsdagen
Selskap Kurs i kroner %-Endring i dag
Hexagon Purus 17,76 5,09 %
Sparebanken Møre 77,99 2,62 %
Salmon Evolution 6,49 2,53 %
Hexagon Composites 37,36 2,24 %
Havila Shipping 9,27 1,87 %
Hav Group 9,10 0,89 %
Nortel 25,20 0,80 %
Eqva (tidl. Havyard Group) 2,92 0,69 %
Arctic Bioscience 9,40 0,00 %
Norva 24 Group* 22,30 -0,22 %
Hofseth Biocare 2,98 -1,00 %
Atlantic Sapphire 1,48 -1,07 %
Endúr 43,40 -1,59 %
Golden Energy Offshore Services 1,05 -2,78 %
Statt Torsk 0,59 -4,25 %
Havila Kystruten 1,12 -4,29 %
* Kurs i SEK

Publisert: 14.09.2023 16:25

Sist oppdatert: 14.09.2023 16:56