Solstad stuper vidare
LØFTAR KURSEN: Solstad Offshore-sjef har Lars Peder Solstad har forsvart den siste refinansieringa selskskapet.
Nytt

Børsdagen: Lønsam krangel

Solstad Offshore rett opp etter Aker-kjøp. Sjå dagens børstabell.

15.12.2023

Sjå børstabell for Nordvestlandet under:

Då børshandelen opna fredag spratt aksjekursen i Solstad Offshore opp frå 35,60 kroner til 44,86 kroner.

Mot slutten av dagen fall kursen tilbake til 37,20 kroner aksjen og ein oppgang på 4,49 prosent i løpet av dagen.

Årsaka til oppgangen var ei børsmelding torsdag kveld om at Aker Capital har kjøpt 8.240.000 aksjar i offshorereiarlaget. Aker Capital er eigd av det Kjell Inge Røkke-dominerte Aker-konsernet, som eig 27.089.493 aksjar i Solstad Offshore. Det utgjer ein eigarandel på 32,9 prosent.

Solstad Offshore er resultatet at det opprinnelege Solstad Offshore, slukte både Farstad Shipping og Rem Offshore etter krisasom starta med oljeprisfallet i 2014.

Ei ny refinansiering av selskapet i haust har fått investor og Solstad Offshore-aksjonær Christen Sveaas til å mobliisere. Sveaas-selskapet Kistefoss krev ekstraordinær generalforsamlig for å ta stilling til søksmål mot styret etter det Sveaas meiner er er grov forskjelsbehandling av aksjonærane, til fordel for Aker.

Stig Remøy er blant dei som har kjøpt seg opp i Solstad Offshore etter at striden braut ut, og Sveaas har også fått støtte frå ein større amerikanske investor.

Få dagar før refinansieringa av Solstad Offshore vart offentleggjort i oktober var aksjekursen opp i 32,50 kroner. 30. oktober hadde den falle til 22,30 kroner.

7. desember, då Sveaas gjekk ut med kritikken av refinansieringa, var kursen 27,66 kroner.

Børstabell for Nordvestlandet:

Selskap Kurs i kroner %-endring i dag
Atlantic Sapphire kr 1,69 12,80 %
Hexagon Purus kr 11,04 9,74 %
Havila Shipping kr 5,97 4,74 %
Eqva (tidl. Havyard Group) kr 3,40 4,62 %
Hexagon Composites kr 26,66 4,30 %
Norva 24 Group* 24,35 kr 3,62 %
Hav Group kr 9,62 2,12 %
Endúr kr 38,60 0,78 %
Sparebanken Møre kr 79,00 0,62 %
Golden Energy Offshore Services kr 1,22 0,50 %
Hofseth Biocare kr 2,69 0,00 %
Statt Torsk kr 0,83 -0,95 %
Salmon Evolution kr 6,37 -2,00 %
Havila Kystruten kr 0,78 -4,39 %
Arctic Bioscience kr 8,20 -7,45 %
* Kurs i SEK

Publisert: 15.12.2023 09:59

Sist oppdatert: 15.12.2023 16:51

Mer om