Statt torsk oppdrettsanlegg foto statt torsk
NORD-NORSK ALLIANSE: Statt Torsk, med anlegg på Nordvestlandet, blir ein del av Vesterålen Havbruk. Foto: Statt Torsk
Nytt

Børsdagen: Statt Torsk-fusjon

Det kriseråka torskeoppdrettselskapet blir slått saman med konkurrent.

15.09.2023

Statt Torsk og Vesterålen Havbruk blir eitt. Det fortel Statt Torsk i ei børsmelding i dag.

Statt Torsk - som driv torskeoppdrett på Nordvestlandet - har tidlegare varsla at det var i samtalar med torskeoppdrettselskapet i Nord-Noreg. I dag kom meldinga om at dei to er blitt samde om ei samanslåing. Målet var å finne ei løysing som skulle sikre Statt Torsk eit vidare og betre liv.

Les børsmelding her

I følgje børsmeldinga er Statt Torsk verdsett til 255 millionar kroner og Vesterålen Havbruk til 610 millionar kroner.

Den verdien tilsvarar ein aksjekurs på 1,20 kroner for Statt Torsk. I og med at det er over det dobbelte av kva Statt Torsk er verdsett til på Oslo Børs i dag, er ikkje verdiverdivurderinga for dei to selskapa ikkje så mykje å legge vekt på, ut over at den fortel noko om kva partane meiner er det rette bytteforholdet dei i mellom.

Vesterålen Havbruk-konsernet driv både torskeoppdrett og fiskeforedløingindustrei. Konsernet hadde 275 millionar kroner i inntekter i fjor og minus 68 millionar kroner i resultat før skatt i 2022. Statt Torsk hadde 79 millionar kroner i driftsinntekter og minus 23 millionar kroner i resultat før skatt i første halvår 2023.

Med samanslåinga blir Statt Torsk stroke frå notering på børsen.

Som ein del av avtalen har Statt Torsk i dag fått eit lån på 40 millionar kroner frå Vesterålen Havbruk.

Artikkelen ber oppdatert, mellom anna med aksjekursar for børsnoterte selskap på Nordvestlandet, etter at børshandelen var over i ettermiddag.

Børsdagen
Selskap Kurs i kroner %-Endring i dag
Atlantic Sapphire kr 1,65 11,32 %
Hexagon Purus kr 19,32 8,78 %
Havila Shipping kr 9,76 5,29 %
Eqva (tidl. Havyard Group) kr 2,95 1,03 %
Hofseth Biocare kr 3,01 1,01 %
Arctic Bioscience kr 9,42 0,21 %
Nortel kr 25,20 0,00 %
Endúr kr 43,40 0,00 %
Salmon Evolution kr 6,48 -0,15 %
Havila Kystruten kr 1,11 -0,45 %
Sparebanken Møre kr 77,60 -0,50 %
Norva 24 Group* 21,75 kr -0,91 %
Golden Energy Offshore Services kr 1,04 -0,95 %
Hav Group kr 9,00 -1,10 %
Hexagon Composites kr 36,28 -2,89 %
Statt Torsk kr 0,56 -4,44 %
* Kurs i SEK

Publisert: 15.09.2023 15:28

Sist oppdatert: 15.09.2023 16:49