Ford Mustang ved Auto 8 8 vestlandske
MER NISSAN OG MINDRE FORD, MAZDA og HYUNDAI: Auto 8-8 er blant forhandlerne som merker at populariteten er ulikt fordelt mellom de ulike bilmodellene. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Bråstopp for Kina-biler

Nybilsalget faller - og de nye bilmerkene fra øst faller mest.

06.10.2023

Ni prosent færre nyregistrerte personbiler så langt i år. Det er fasit for bilbransjen på Sunnmøre viser tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) per utgangen av september.

Nedgangen på Sunnmøre er større enn nedgangen på landsbasis, som var sju prosent i årets ni første måneder.

Renten biter på bilsalget
I starten av 2023 hadde bilforhandlerne fortsatt mange biler som var bestilt i fjor, men skulle leveres i år. Det gjorde av antall registrerte biler ikke begynt å falle før frem mot sommeren.

Men nå har effekten av at folk kjøper færre nye biler slått inn for full. (Bilene telles først i statistikken når de blir registrert hos Biltilsynet, ikke når kontrakten om kjøp blir skrevet, journ. anm.).

I september ble det registrert 29,4 prosent færre nye biler enn i september 2022, ifølge OFV.

«De siste renteøkningene, sammen med innføring av merverdiavgift på elbiler og kraftig økning i bilavgiftene fra nyttår, i tillegg til den sterke prisstigningen på en rekke områder, har satt nybilkjøpet på vent for mange», skriver OFV på sin nettside.

Ujevnt fordelt
Utviklingen i nybilsalget er ujevnt fordelt. Tesla holder seg på salgstoppen og er også blant merkene som har økt antall nyregistrerte biler hittil i år (se tabell).

I fjor gjorde nykommerne Honqui, Xpeng og BYD, fra kinesiske bilfabrikker, det godt. Til sammen ble det registrert 116 av dem på Sunnmøre i årets ni første måneder 2022. Hittil i år et det bare registrert åtte, av merket BYD.

Det fjerde kinesiske merket er Maxus, som har falt 17 prosent.

Nedgang i lønnsomheten
I 2022 ble driftsinntektene til bilforhandlerne på Nordvestlandet omlag som i 2022, og lønnsomheten ble litt svekket.

I år kan det bli tøffere.

– Et mer krevende år sa konsernsjef og hovedaksjonær Terje Sildnes i Auto 8-8-konsernet om 2023 sammenlignet med 2022, til NETT NO i starten av september i år.

Klikk på lenken under for å se forhandlernes 2022-resultatene

Nybil-registreringer på Sunnmøre
I årets ni første måneder 2023
Merke Antall Endring i prosent sammenlignet med samme periode 2022
Tesla 590 59%
Volkswagen 327 36%
Toyota 236 12%
BMW 202 -42%
Hyundai 153 -32%
Skoda 152 42%
Volvo 149 49%
Nissan 139 32%
Mercedes-Benz 121 -30%
Ford 108 -11%
Audi 104 -43%
MG 91 26%
Peugeot 76 -34%
Mazda 48 -23%
Polestar 45 -24%
Kia 38 -33%
Citroën 34 -38%
Opel 29 -28%
Lexus 28 34%
Suzuki 23 -74%
Maxus 17 -23%
Porsche 16 -78%
Renault 16 -50%
Andre merker 53 -73%
SUM 2804 -9%
Kilde: OFV

Publisert: 06.10.2023 05:00

Sist oppdatert: 05.10.2023 23:49

Mer om