Hans Petter Hildre NTNU foto Marius 11
NYTT SAMARBEID: Instituttleiar Hans Petter Hildre fortalde om dei ulike prosjekta som går føre seg på NTNU i Ålesund då det nye Gemini-senteret blei introdusert. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Bygger fagmiljø for smartare produksjon

Masseprodusert skreddarsaum høyrest ut som ei sjølvmotseiing. Det er målet for eit nytt NTNU-senter.

Marius Rosbach
13.12.2023

Onsdag hadde det nye Gemini-senteret ved NTNU Ålesund sitt første fagseminar ved Sundebygget med ein rekke inviterte gjestar. Senteret skal bidra til å utvikle eit sterkare miljø for det som blir kalla kundetilpassa produksjon.

Jo Strandhagen er koordinator for senteret og fortalde at nyvinninga er ein modell for å jobbe saman for å skape meir robuste fagmiljø.

– Målet er å bli enda betre ved å jobbe saman på denne måten, fortalde han.

Det nye Gemini-senteret skal både vere ein arena for deling av kunnskap. Samtidig skal dei arrangere årlege fagseminar og peike på nye aktuelle forskingsaktivitetar.

NTNU Geminisenter foto marius 11
FLEIRE PARTNARAR: Jo Strandhagen er koordinator for Gemini-senteret for kundetilpassa produksjon, som er eit samarbeid mellom ulike forskingsmiljø. Foto: Marius Rosbach

Digitalisering gir større moglegheiter
Kundetilpassa produksjon dreiar seg om korleis kvart enkelt produkt kan bli tilpassa kunden sine ønsker og behov.

«Masseprodusert skreddarsaum», kalla Strandhagen metoden – som kan høyrest ut som ei sjølvmotseiing. Auka digitalisering er mellom utviklingstrekka som gjer det enklare å ha tilpasse produksjonen på denne måten.

– Teknologien gjer det mogleg å drive produksjon i eit høgkostland som Norge, påpeika Strandhagen.

Stort potensial for fleire bransjar
Potensialet for kundetilpassa produksjon er spesielt stort innan skipsbygging, olje- og gassindustri og maritim industri. Samtidig er det eit aukande behov innan alt frå helseindustrien til møbelproduksjon.

Det kan også vere stort potensial i fiskeindustrien – der ulike kundar gjerne vil ha ulike delar av fisken og ulik kvalitet.

Det nye Gemini-senteret er eit samarbeid mellom Sintef Digital, institutt for havromoperasjonar og byggteknikk i Ålesund og institutt for maskinteknikk og produksjon i Trondheim.

Les meir om senteret (ekstern lenke)

Publisert: 13.12.2023 15:06

Sist oppdatert: 13.12.2023 15:06

Mer om