Ruihai Zhao i Qumei Home Furniture Group foto Ogne
NEDTUR: Ekornes-eigar Riuhai Zhao fekk ein opptur med Ekornes-konsernet under korona. Hittil i år er det minusresultat. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Ekornes i minus

Kraftig fall i møbelsalet.

29.08.2023

Salet av Stresslessmøblar, som utgjer omlag 75 prosent av inntektene til Ekornes-konsernet, fall med 18 prosent i 2. kvartal i år samanlikna med same periode i fjor. Også for madrassprodusenten Svane er fallet 18 prosent, medan salet av møblar under varemerket IMG er 21 prosent.

Både i 2. kvartal og i 1. halvår 2023 gjekk Ekornes-konsernet med underskot (sjå tabell).

Ordreinngangen i 2. kvartal i år blei 938 millionar kroner. Det er ned 10 prosent samanlikna med 2. kvartal 2002 og ned 22 prosent samanlikna med 1. kvartal i år. Ordrereserven - verdien av bestilte møblar som skal produserast og leverast - er ned 14 prosent i 2. kvartal i år samanlikna med 1. kvartal i år.

Les børsmelding her

Miste jobben
I koronaåret støvsugde Ekornes arbeidsmarknaden for å få tak i nok folk. I starten av dette året sende konsernet ut melding om at opptil 150 tilsette måtte gå i produksjonen i Norge. I tillegg blir støttefunksjonar og administrasjon redusert med opptil 40 årsverk.

I Asia blei opptil 700 råka når Ekornes la ned verksemda i Vietnam, og samla produksjonen i Thailand.

Over før-korona nivå
Trass nedgang i salet i år ligg driftsinntektene til Ekornes i 2. kvartal i år 31 prosent over driftsinntektene i 2. kvartal 2019, siste år før korona.

Auka kostnadar har tæra på lønsemda, men Ekornes ser teikn til at veksten i råvareprisane flatar ut og fell. Det, saman med at Ekornes aukar prisane og gjer eigne tiltak for å kutte kostnadar og effektivisere produksjonen, skal betre lønsemda i selskapet, ifølgje kvartalsrapporten.

Ekornes QM Holding as

1. halvår. I mill. kroner

20232022
Driftsinntekt2141,52720,7
Driftsresultat-47,9319,9
Resultat før skatt-155,4247,6
Ekornes QM Holding as
2. kvartal. I mill. kroner20232022
Driftsinntekt1007,01232,7
Driftsresultat-16,885,9
Resultat før skatt-79,984,1

Publisert: 29.08.2023 09:22

Sist oppdatert: 29.08.2023 10:17

Mer om