Bjørnar Skjæran Bluefush 2023 foto Ogne
KOMMER MED KVOTEMELDING: Fiskeriminister Bjørnar Skjæran åpnet fiskerimessen Bluefish i Ålesund i dag. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Fiskeriministeren: Kvotemelding i løpet av høsten

Det har tatt lengre tid enn ventet å komme fram til et forslag til hvordan kvotene skal fordeles mellom fiskere og ulike grupper av fartøy.

05.09.2023

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran sier til NETTNO at målet er å legge frem kvotemeldingen i løpet av høsten.

Regjeringen til Erna Solberg (H) lyktes ikke med å samle et stortingsflertall bak en større og samlet omlegging av hvordan fiskekvotene fordeles mellom ulike grupper av fiskere. Solberg-regjeringen høstet tildels sterk kritikk også fra fiskerhold for deler av sine forslag.

Da Bjørnar Skjæran tok over som fiskeriminister etter Stortingsvalget i 2021 var ambisjonen å legge frem et forslag som et bredt flertall på Stortinget kunne samle seg bak, og som kan overleve regjeringsskifter og skifter i politisk flertall.

- Vi vil ha en kvotemelding som har en bred støtte både i Stortinget og i næringen, sa statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet på sjømatnæring-konferansen Ombordfryst i Ålesund i januar i år.

Greit å vente
Blant fiskebåtrederne har det ikke ført til stor misnøye at kvotemeldingen har latt vente på seg.

Grunnen er blant annet at forsinkelsen har blitt tolket som et tegn på at regjeringen legger seg i selen for å finne en løsning som samler et bredt politisk flertall - og som det store flertallet fiskebåteiere og fiskere er fornøyde med.

Publisert: 05.09.2023 14:05

Sist oppdatert: 05.09.2023 17:46