Havbruksklynge per helge devold foto marius 11
IKKJE NØGD: Per Helge Devold er styreleiar i Gath-nettverket ein nettverksorganisasjon for bedrifter i oppdrettsnæringa, med tyngdepunktet hos utstyr- og tenesteleverandørar - som det er mange av på Nordvestlandet. Foto: Marius Rosbach.
Nytt

- Fleire 1000 arbeidsplassar i fare

Ingenting som tyder på at statsministeren har lytta om lakseskatten, meiner Per Helge Devold i Gath-nettverket.

28.03.2023

Regjeringa varsla tidleg tysdag at grunnrenteskatten på oppdrettsnæringa blir 35 prosent i lovframlegget som blir behandla i statsråd i dag.

Det opphavlege framlegget var 40 prosent skatt på overskotet for sjøbaserte oppdrettselskap, i tillegg til den ordinære selskapsskatten på 22 prosent.

- Det er ei svært moderat justering og slik framlegget ligg no vil det framleis sette tusenvis av arbeidsplassar i fare langs kysten, seier styreleiar Per Helge Devold i Gath-nettverket til NETT NO.

Forstår ikkje konsekvensen
Regjeringa forstår ikkje konsekvensen skatteframlegget får for leverandørindustrien, etter Devold si vurdering.

Summen av eit uventa framlegg om grunnrenteskatt, auka formue- og utbytteskatt, og uvisse om skattlegging av tilsette på brønnbåtane har medverka til å skape ei uvisse i næringa, som påverkar investeringsviljen, ifølgje Devold.

Devold er styreleiar i Gath, ein nettverksorganisasjon for bedrifter i oppdrettsnæringa, med tyngdepunktet hos utstyr- og tenesteleverandørar - som det er mange av på Nordvestlandet.

Tørke
Då grunnrenteskatten blei varsla i fjor haust, i samband med statsbudsjettet for 2023, opplevde utstyrsleverandørane at oppdrag blei sett på vent eller avlyst.

Oppdrettselskapa ville ikkje investere så lenge dei ikkje visste korleis den nye skatten kom til å bli. Oppdragstørken vil halde fram også etter justeringa av skatteframlegget, etter Devold si vurdering.

Publisert: 28.03.2023 10:14

Sist oppdatert: 28.03.2023 19:19

Mer om