Jan Rune Hurlen Sparebank 1 smn foto marius 11
Fondet som Sparebank 1 SMN etablerer, skal fungere som et såkornfond for oppstarts- og vekstselskaper i Midt-Norge. Onsdag inviterte banksjef Jan Rune Hurlen i Sparebank 1 SMN til frokostmøte for å orientere om satsinga. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Fond skal få gründerbedrifter til å spire

Bank og forvaltningsselskaper håper å ha første investering på plass tidlig neste år.

Marius Rosbach
04.10.2023

Tidligere i år ble det kjent at Sparebank 1 SMN etablerer et investeringsfond i samarbeid med Converto i Ålesund og Cofounder i Trondheim.

Fondet som får navnet Såkort 1 Midt skal fylle et etterspurt behov om mer risikokapital for selskaper i en tidligfase. Banken har allerede lagt 150 millioner kroner på bordet.

Nå inviterer Converto og Cofounder medinvestorer og målet er å reise minst et tilsvarende beløp - helst opp mot 500 millioner kroner.

– Vi regner med å at fondet vil ha rundt 100 investeringscase-er, forteller banksjef Jan Rune Hurlen til NETT NO om fondet.

Mange gode ideer forsvinner ut av regionen
Fordelingen av midlene vil være avhengig av aktiviteten i de ulike miljøene, men Hurlen antar at rundt halvparten trolig komme fra miljøene rundt NTNU og Sintef, hvor begge er representert i Ålesund.

– Den andre halvparten vil trolig komme fra industriklyngene i regionen, sier Hurlen og påpeker at det skal være stor bredde i engasjementet.

Banksjefen pekte på at mange av de beste ideene som blir utviklet i regionen, forsvinner til andre deler av landet fordi tilgangen på kapital er bedre andre plasser.

– Greier vi å beholde gründerne her, så tror vi at vi kan være med å utvikle en mer attraktivt region, legger banksjefen til.

Første investeringer på nyåret
Onsdag inviterte banken til frokostmøte for å orientere om nysatsingen de håper skal bidra til å utvikle bedrifter med nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial.

– Målet er at vi skal ha de første investeringene klare på nyåret i 2024, sier banksjefen.

Pengene fra banken kommer fra samfunnsutbytte, men det er etablert en egen stiftelse for fondet. Converto skal forvalte fondet sammen med Cpfounder via selskapet CC Capital.

Arbeidet skjer på oppdrag fra styret i stiftelsen som blir ledet av Trond Mellingsæter. Investeringsdirektør Eli Grong Aursand i Sintef, Ingvild Vartdal i advokatfirmaet Adviso, prorektor Toril Hernes ved NTNU og finansdirektør Roar Myhre er også med i styret.

Tilbakemeldinger om kapitaltørke
Da banken spurte samarbeidspartnerne sine hva de mente banken burde bruke midlene sine på, var tilbakemeldingene klare på at det var spesielt to ting som var viktig:

  • At banken er til stede lokalt og skaper møteplasser.
  • At det er behov for et slikt såkornfond for bedrifter i en tidlig fase.

Det er gjort undersøkelser som viser at det er mangel på kapital til slike aktiviteter, påpeker Hurlen

Han forteller at de får tilbakemeldinger om kapitaltørke og at det er viktigere enn noen gang med et slikt investeringsverktøy for den delen av næringslivet som trenger kapital for å vokse.

Publisert: 04.10.2023 09:09

Sist oppdatert: 05.10.2023 11:36

Mer om