Westcon Florø foto Westcon 32d54dee98d9214bae8e2fa30768ddaf
SAMARBEID: Kongsberg Gruppen har alliert seg med Westcon Yards, som har dette anlegget i Florø der fregattane kan oppgraderast og vedlikehaldast. Foto: Westcon
Nytt

Fregattavtale til Kongsberg Gruppen

Vann kontrakt til 17 milliardar saman med Westcon Yards og Coast Center Base.

04.12.2023

Kongsberg Gruppen konkurrerte med eit Ulstein Verft/Vard-samarbeid og med Semco Maritime om det attraktive oppdraget med å oppgradere og vedlikehalde dei fire norske fregattane i åra 2024-2029.

Avtalen har også opsjon om forlenging heilt fram til 2040.

NETT NO og andre aviser skreiv tidlegare i år at det sto att tre konkurrentar i finalen, og ei avgjerd var venta før jul.

17 milliardar kroner

Kontrakten er på opptil 17 milliardar kroner, skriv Kongsberg Gruppen i ei børsmelding.

"Maritim industri, forsvarsteknologi og digitalisering er Kongsbergs grunnpilarer. I denne rammeavtalen med Forsvaret forenes disse for å optimalisere driften og øke teknisk tilgjengelighet for de norske fregattene ut levetiden, samtidig som det legges til rette for forutsigbare drift- og vedlikeholdskostnader", seier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen i ei børsmelding.

Kommunikasjonssjef Anette Bonnevie Wollebæk i Kongsberg Maritime seier kontrakten også omfattar bru-, navigasjon- og propulsjonssystem, som mellom anna betyr at også tilsette på Nordvestlandet vil bli engasjert i oppdraget.

Eige selskap
Kongsberg Gruppen opprettar eit eige selskap, Kongsberg Naval Services, som skal gjennomfører oppdraget. Selskapet er eigd 50/50 av Kongsberg Gruppen sine datterselskap, Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace.

I tillegg til Westcon Yards og Coast Centre Base er WilNor Governmental Services og Wilhelmsen Ship Management med i samarbeidet.

Publisert: 04.12.2023 09:02

Sist oppdatert: 04.12.2023 10:31